ALT_IMG

Dahi Beyin Taktiği

Meditasyon yapmak çok kolaydır. Şu an hemen uygulayabileceğiniz bir meditasyon tekniği: Yalnızca gözlerinizi kapayın ve dikkatinizi nefesinize yöneltin. Kaslarınızı gevşetmeniz meditasyona yardımcı olacaktır. Eğer zihniniz gezinmeye başlarsa dikkatinizi yalnızca nefesinize yöneltin. Beş-on dakikalık bu uygulama sizi gevşetir, zihninizi temizler ve özellikle zihinsel aktiviteler için sizi hazır hale getirir. Dahi Beyin

ALT_IMG

Dahi Beyin Taktiği

Egzersizlerin özellikle uzun vadede beyin gücünü geliştirmesi sürpriz değildir. Fiziksel sağlığınızı olumlu yönde etkileyen her şey doğal olarak beyninizi de olumlu yönde etkileyecektir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, 10 dakikalık bir egzersizden sonra bilişsel fonksiyonlarda artış olduğunu göstermektedir. Beyninizi tazelemek istiyorsanız küçük bir yürüyüş ya da birkaç fiziksel hareket yapabilirsiniz. Dahi Beyin

Alt img

Dahi Beyin Taktiği

Hava herşeyimizdir. Daha fazla hava kanınız, dolayısıyla beyniniz içinde daha fazla oksijen anlamına gelir. Nefesinizi burnunuzdan alın ve mümkün olduğunca diyafram kasınızı kullanarak ciğerlerinizin alt kısmını doldurmaya çalışın. Birkaç kez derin nefes aldığınızda bu sizin hem gevşemenizi sağlar, hem de daha net biçimde düşünebilirsiniz. Dahi Beyin

ALT_IMG

Dahi Beyin Taktiği

Yapılan araştırmalarda bir müzik aleti çalan ve koroya katılan çocukların problem çözme ve mekansal düşünebilme konularında diğer çocuklara oranla daha büyük bir gelişme kaydettikleri görülmüştür. 36 öğrenciye üç tane mekansal düşünme testi uygulandı ve müzik dinletilen çocukların beyin aktivitelerinde gelişme kaydettiği gözlendi. Dahi Beyin

ALT_IMG

Dahi Beyin Taktiği

Okumak kadar yazmak da zihniniz için çeşitli yönlerden yararlıdır. Belleğinize önemli olan şeyleri kaydetmenin bir yoludur, böylece gelecekte bunları daha kolay hatırlayabilirsiniz. Yazmak düşünme süreçlerinizi netleştirir. Yaratıcılığınızı ve analitik becerilerinizi geliştirmek için iyi bir egzersizdir. Günlükler, parlak fikirlerle ilgili notlar, şiir ve hikayeler yazmak zihninizi güçlendirecektir. Dahi Beyin

Sesinizi Yükseltin


Günlerden bir gün, köylerden birinde, adamın birinin eşeği, kuyuya düşer. Niye düşer, nasıl düşer, sormayın. Eşek bu, düşmüş işte! Belki kör bir kuyuydu, ağzı tahta ile kapatılmıştı belki, üzerine toprak dökülmüştü. Zamanla tahta çürüdü, zayıfladı, toprakta biten otları yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve güm.
Okumaya devam et →

Thomas Edison'a Göre Başarıya Ulaşmanın Sırları


* Kişi, neyi gerçekleştirmek istiyorsa, gerçekleştirmek istediği şeyle ilgili kesin bilgiler elde etmelidir.
* Kişi, ulaşmak istediği hedefe aklıyla odaklanmalı ve hedefine ulaşmak için  o konuda edindiği  ve de edinebileceği bütün bilgileri kullanmalıdır.
* Kişi, kaç kez hayal kırıklığına uğrarsa uğrasın hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam etmeli, asla yılmamalıdır.
* Kişi, bir başkasının kendisiyle aynı doğrultudaki hedefine yönelik çalışmalarında başarısız olmasından etkilenmemelidir.
* Kişi, karşılaştığı sorunların çözümünün bir yerlerde mutlaka var olduğunu ve onu mutlaka bulacağını düşünmeli ve bu fikirle yaşamalı; sonuçta da başarıyı yakalayacağını hayal ederek hedefine emin adımlarla yürümelidir.

Kaynak: www.gencgelisim.com
Okumaya devam et →

EDİSON DA BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİYDİ


20. yy’ın ikinci yarısında bilim çevrelerince, insanların tekli zekâ yapısından oluşmadığı, aslında çoklu zekâ modelinden oluştuğu ifade edilmiştir. Edison’un bizden farkı, çoklu zekâsını birbiriyle örüntülü bir şekilde birleştirmesindeydi…
Okumaya devam et →

Edebiyatımızda İLK’ler


Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” adlı eserinde kullanmıştır.
Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır. 
Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.
Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. 
Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır, yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül'dür, yazarı Mehmet Rauf’tur.
Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) 
İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A. Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın “Zehra” adlı eseridir. 
Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
İlk çocuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869) 
Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi “Çocuklar İçin Mümeyyiz”dir.
Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur. (1953) 
Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir. (1943)
Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiirini hece vezni ile yazmıştır. 
Kutadgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşk-ı Memnu'dur. 
İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur. 
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan M. Emin Yurdakul'dur.
İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.
Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.
Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.
İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir. (N. Kemal)
İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügati’t Türk'tür. (K. Mahmut)
İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır. (Halit Ziya)
Okumaya devam et →

Kriz Yönetme Sanatı Olarak Yazarlık


İstemek başarmanın yarısı olabilir. Fakat diğer yarısının kriz yönetme kabiliyeti olduğunu unutmamak kaydıyla. Kriz yönetmekten kastım, düşen Çin borsasını yükseltmek veya YTL’yi devalüasyondan kurtarmak değil. Kriz yönetmek demek; tahminlerin dışında, âniden gelişen olumsuzlukları avantaja çevirme becerisini, ruhun derinliklerinde sinsi ve sessiz adımlarla ilerleyen isyan çığlıklarına karşı canlı bir dalgakıran olarak kullanmak demektir.
Okumaya devam et →

Bu İlk Kez Oluyor Dünyanın ilk 100'ü içinde bir Türk


Dünyanın en iyi 100 üniversitesi içinde giren ilk üniversitemiz
İlk kez bir Türk üniversitesi, Harvard, Oxford, Stanford, Cambridge gibi dünya devleri arasında “saygınlıkta” kendine yer buldu.
Okumaya devam et →

FORBES DERGİSİNE GÖRE DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ 20 KİŞİAmerika’nın önde gelen iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en güçlü kişilerinden oluşan listesini dünya ile paylaştı. Bu listede, ilk yirmi sırada yer alanları sizlerle paylaşıyoruz. 
Okumaya devam et →

Dünyanın Başarılı İlk Kadın Hükümdarı: Tomris Kağan


M.Ö.500 yıllarında, Karadeniz in doğusu, Kafkaslar ve Hazar Denizi arasında Türk kavmi olan İskitler (Sakalar) yaşıyordu. İskitlerde ordular kadın ve erkek savaşçılardan kuruluydu. Arkeolojik kazılarda bulunan yazılı belgelerin bir çoğunda “kadın ve erkek bütün savaşçıların” diye cümleler vardır. Ve bu topraklarda Tomris adında bir kadın Kağan yaşamıştır.
Okumaya devam et →

Dünyada En Çok Konuşulan Diller

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangibir anlatım aracıdır. Bir başka deyişle, insan vücudunun vazgeçilmez bir fonksiyonu olan dil, bebekliğimizde hayatta kalmamızı sağlarken erişkinliğimizde de istediklerimizi elde etmek, başkaları ile iletişim kurmak, eğlenmek amacıyla kullandıgimız bir araçtır. Toplumsal düzlemde baktığımızda dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan ortak bir bağdır. Dünyada bilinen 250’ye yakın dil bulunmaktadır. Peki, dünyada en çok hangi diller konuşuluyor, cevaplar size şaşırtmasın:
Okumaya devam et →

Zenginlik, para kazanma yeteneğine mi bağlıdır?Zengin olmanın tek yolunun başkalarından para koparmak olduğuna inanan birçok insan vardır. Bu yanılgı, bir anlamda hayatın kendisinden ayrı düşmektir ve bu tip insanlar, tüm hayatlarını başkalarından aldıklarını koruyarak harcarlar. Ve bu onlar için bir yasa haline gelir. Ama hayat böyle değildir.
Okumaya devam et →

Dünya Tarihine Yön Veren Olaylar


İlk Atom Bombasının Atılışı

6 Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombası Enola Gay isimli bir bombardıman uçağı ile Hiroşima’ya atıldı. O andan itibaren dünya artık yeni bir döneme girdi. Nükleer tehtidin gücünü ve riskini anladı. Artık ülkeler tüm politikalarını ister istemez bu büyük riske göre ve ona karşı ayarlamak zorunda kaldılar.
Okumaya devam et →

Espriler ve Karikatürler Buraya!Karikatür çizen, espritüel arkadaşlara büyük fırsat!
Arkadaşlar esprilerinizi, karikatür çalışmalarınızı bizlerle paylaşın, tüm Türkiye sizden haberdar olsun.
Okumaya devam et →

Duygu Dilini Doğru KullanmakÇocuklarda sevgi ile nefret dikkatli ve kontrollü kullanılmalıdır. Yaygın yanlışlardan birisi de, çocuklara sadece sevgi dili ile muamele etmek… Çocuklara sadece sevgi diliyle hitap etmek doğru değil. Doğru olan, sevgi dilini gerektiren konularda o dili kullanmak, öfke dilini gerektiren konularda öfke dilini kullanmaktır. Sadece sevgi dilini kullananlar, çocuğun duygularının zihni evrenini işgal etmesini sağlıyorlar. Duygu zihni evreni işgal ettiğinde ise akıl gelişmiyor. İşin özü, konu neyse, ona uygun bir dil kullanmaktır. Ve bunu çocukluktan itibaren yapmak şart…
Okumaya devam et →

DÜNYA ÜLKELERİNDEN GELİŞTİREN ATASÖZLERİ


Sis, yelpaze ile dağıtılmaz. JAPONYA
Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir. U.S.A
Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. TİBET
Okumaya devam et →

Başarmak İçin İlk Basamak: İradeli Olmak!


Bugün yaşamımızın her anına gölge gibi düşen başaramama korkusu, güvensizlik, kararsızlık vb. problemleri, kişi kendi kişisel gelişimine vereceği önemle yok edebilir.
Okumaya devam et →

Obama’ya Seçim Kazandıran Yöntem: NLP


NLP’nin günümüzün en gözde konularından birisi olup çıkmasına şaşırmamak gerek.
Üstelik bu moda, yöntem ya da adını ne koyarsanız, tüm dünyada ve hatta Amerika’nın yeni başkanı Barack Obama tarafından da kabul görmüş durumda. Kısaca test edildi, onaylandı ve işte bu nedenledir ki popülaritesini de hak etti.
NLP’nin sadece Başkan Barack Obama tarafından kullanıldığını düşünüyorsanız yanılırsınız derim. CIA ve Pentagon tarafından casusları işkencesiz konuşturmak adına kullanılan bir yöntem olduğu da Amerika kulislerinden kulağımıza gelenler arasındadır. Ancak vakit kaybettiren bir virüs olan dedikoduyu burada keserek bizi asıl ilgilendiren noktalarına göz atalım ne dersiniz?
Okumaya devam et →

NLP VE ÇOKLU ZEKA

    “Önemli olan çok yönlü bilgi değildir, önemli olan çok yönlü düşünebilmedir.”

(Lütfi ŞAHİN)

        1970 yıllarında oluşturulan ve yıllar içerisinde etkisini kaybetmemiş olan NLP teknikleri, asıl ifadesi ile yukarıdaki sözün içerisinde ele alınabilecek bir yaklaşımlar bütününü taşımaktadır. “Konusunda uzman biri ile mükemmel biri arasındaki fark” ifadesine cevaplar aramayı sağlayan NLP teknikleri ile insanın başarılı olması mümkündür.
Okumaya devam et →

Aşk Hayatımız Çocukluk Yıllarımızda Şekilleniyor!


Yazgımıza düşen birçok olay vakti zamanında, harddisk sayılabilecek bellek kayıtlarıyla ilgilidir. Bilinçaltı konusunun ele alındığı yazınsal metinlerde sıklıkla rastlayabileceğiniz bir örneklemede olduğu gibi, bilinçaltının yaşamımızdaki değeri bir PC’deki harddiskin önemine eşdeğerdir. Bu görüşe katılmamak mümkün değildir. Yine bu örneklemenin devamında kişisel düşünce ürünlerimiz ile klavye, monitör adı verilen parçayla ise bugünkü kişisel yaşamımız arasında isabetli bir benzeşim kurulmuştur.
Okumaya devam et →

Bilinçaltınızı Prangalardan Kurtarın!


Emir başını önüne eğdi ve bir şey söylemedi. Ben üsteledim:                                                                      
- Ne oldu Emir?                                                                                                                                         
- Öğretmenim çalışırım ama ben en fazla dört alabilirim. Asla beş alamam.                                                   
- Neden Emir?                                                                                                                                          
Okumaya devam et →

Alışılagelmedik bir Değişim Yolu


“Neden bilmiyorum ama sürekli aynı hataları tekrarlayıp işleri içinden çıkılmaz bir hale getirip duruyorum.” Bu sözler size tanıdık geliyorsa, kendinize karşı bu kadar sert davranmayın çünkü yalnız değilsiniz. Yetişkin insanların büyük çoğunluğu en azından hayatlarının bazı alanlarında hiçbir faydası olmayan davranış biçimleri arasında takıla kalmışlardır. Bu, işlerinizi sürekli sonraya erteleme, ilişkilerinizde sinir, başkalarının yanında utangaçlık, eşinize karşı kızgınlık ya da genel olarak hayata karşı depresif bir yaklaşım olabilir. Eminim ki her ne kadar başkalarına ve hatta kendinize bile bunları kolayca itiraf edemeseniz de, hepiniz hassas noktalarınızın farkındasınız.
Okumaya devam et →