İyiliğin Önündeki Engel Üzerine

 Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır.
-Montaigne

Şeyler Üzerine
"Dünya yalnızca anlama yetisi için vardır."
-Schopenhauer

Kendine Yabancılaşmak Üzerine


"İyi düşününce söylenecek bir şeyim olmadığını anlamaktaydım. Kendi kendimi seyrediyormuş gibi bir hisse kapıldım."
- Camus