Azim Bilgi ve Kararlılık


İnsanın yaşamına şekil vermesi gerekir ve inandığı doğrular içinde azimli, bilgili ve kararlı olması gerekir.
Muhakkak ki herkes bir gün başarılı olabilir yalnızca tecrübe edinmek ve yola devam etmek gerekiyor. Yoksa yolda yürümeye devam etmekle yolda yürümeyi bilmek aynı sonuçları vermeyebilir.   
Başarılı olmak bir kader değildir yalnızca seçimdir.  İnsanlar seçimleriyle yaşarlar ve sonuç olarak da başarıyı ya da başarısızlığı tadarlar. Başarısızlığı tatmadan yahut hayal kırıklığına uğramadan yaşamak neredeyse imkânsızdır. Belki yeteri kadar tedbirli ve de mantıksal hareket edebilenler başarısızlığa uğramayabilirler ancak hayal kırıklığına uğramamak bireylere bağlı bir durum değildir.   

Toplumumuzda genelde başarısızlığa uğrayan insanların büyük çoğunluğu dikkate alınırsa; ilk başlarda iyi gelişme gösterdikleri fakat sonrasında yeteri ölçülerde bilgi seviyelerini artırarak azimliliklerini ve kararlılıklarını devam ettiremedikleri anlaşılır. Bu ve buna benzer durumlarda azimli, bilgili ve kararlı olunmalıdır. Çünkü sonuçlar her ne olursa olsun bireylerin içlerinde bulundukları durumlarla yüzleşmeleri gerekir. Başarısızlıklar bireylerde deneyim kazandırmalı ve farklı perspektiflerden üzerinde çalışılan konunun tekrar ele alınmasını sağlamalıdır. Ayrıca azim göstermek kadar bulunulan zamana ve mekana hakim olmakta önemlidir. Bilhassa tüm sorunları ve tüm zorlukları yenen birisini ele alıp “acaba tüm bu sorunları nasıl zorlanmadan çözebiliyor?”  sorusunu sorarsanız alacağınız cevap: “bilgi, tecrübe, sabır, kararlılık ve azimle” orantılı olacaktır. Esasen bütün kavramları içerisinde toparlayabilen tek kelime seçilmek istenilseydi bu kelime mutlaka tecrübe olurdu. Zira tecrübe demek; bilgi birikimi edinmek, zamanı kendi lehine kullanabilmek ve doğru olanı yapmak demektir.
*
Abdulkadir TAMİR
kadirtamir@gmail.com