Aşk Hayatımız Çocukluk Yıllarımızda Şekilleniyor!


Yazgımıza düşen birçok olay vakti zamanında, harddisk sayılabilecek bellek kayıtlarıyla ilgilidir. Bilinçaltı konusunun ele alındığı yazınsal metinlerde sıklıkla rastlayabileceğiniz bir örneklemede olduğu gibi, bilinçaltının yaşamımızdaki değeri bir PC’deki harddiskin önemine eşdeğerdir. Bu görüşe katılmamak mümkün değildir. Yine bu örneklemenin devamında kişisel düşünce ürünlerimiz ile klavye, monitör adı verilen parçayla ise bugünkü kişisel yaşamımız arasında isabetli bir benzeşim kurulmuştur.

 İnsan zihninin işleyişiyle birebir örtüşen bu PC ve parçaları benzeşimini ortaya koymakla, bilinçaltı oluşumlarının insan yaşamındaki gelecekteki yaşantıları tayin etme gücü, kudreti, muazzam kontrolü, etkisi ve önemi üstüne söylenecek fazla söz kalmamaktadır.
Bugünkü reel yaşamımızın içeriği ve kalitesi, şimdideki mutluluk ya da hüzünlerimizin mutlak değeri, başarı ya da başarısızlıklarımızın büyüklüğü, sahip olduğumuz bilinçaltı oluşumunun birer doğurgularıdır. Bilinçaltı oluşumu ise tamamen kişisel yaşantılar, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi yaşantıları ve bu yaşlarda  çevreyi olayları, olguları algılama, ve yorumlama biçimi ile ilgilidir. Özellikle ilk yaşantılar, gelecek yaşantıların yapılanmasında, gelecekteki seçimlerimizde hayati değer taşımaktadır. Burada A. Adler’in “Yaşamın Anlam ve Amacı” çalışmasını referans göstererek; gelişim sürecinin erken bir evresinde çocukta sevgi ve evliliğe bakış tarzının oluştuğunu söylemek olanaklıdır. Çocuk için sevgi ve evlilik, çevresinde tanımaya başladığı dünyanın birer parçası ve yaşamın gerçeğidir artık! Çocuklar sevgi ve evlilik kavramlarına ilişkin bir tasarım ve bir tutum elde etmeyi anne babalarının ilişkilerini yaşama biçiminden öğrenirler. O nedenle hiçbir annenin-babanın eşine sevgisini hissettirmeme lüksü yoktur. O nedenle her anne babanın başka hiçbir gerekçe oldurulamıyorsa bile sadece çocukları için eşlerini sevme ve bu sevgiyi en somut biçimde eşlerine aktarma ödev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Eşinize karşı sevgi aktarımını etkili biçimde beceremediğinizde sadece eşinizi ve onunla olan ilişkinizi değil aynı zamanda tahmin ettiğinizden de fazla insanın duygusal ve reel yaşamını riske atarsınız. Bunlardan ilki kendi çocuğunuz ve onun ileride seçeceği eşidir. Daha sonra bu onların çocukları, torunlarınızın eşleri ve onların anne babaları, birinci derecede yakınları derken zincirleme biçimde onlarca insanın hayatını sevgisizlikle karartma vebaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bilinçaltımız Aşk Hayatımızı Yönetiyor!

Aşk ve sevgi duygusunun varlığına inanmayan bir kadınsanız (erkekseniz) ve yeterince sevmediğiniz bir erkeği (kadını) hayat arkadaşı olarak seçmişseniz bu öncelikle çocuğunuzu cezalandırmak olacaktır. Çocuklar henüz çok erken yaşlarda anne ile baba ilişkisi arasındaki sevgi bağının gerçekliğini ve kalitesini sezebilmektedirler. Bu seziş yeteneği, bazı çocuklarda üç yaş civarında bile görülebilmektedir. Eğer eşinizle aranızda sevgi bağının derinliğine ilişkin çocuğunuzun yorumu olumsuz bir yargıysa, eşinize sevgi iletiminiz konusunda ortada kötü ve kirli bir görüntü varsa, çocuğunuz bu sevgi ve aşktan mahrum kupkuru, içi boş anne baba ilişkisi görüntüsünden açılan derin yaralarını sarmak için ileride mutlaka ya patolojik biçimde sırılsıklam aşık olacağı birini arayacak ya da tıpkı annesi gibi sevgi gerçeğine kafa tutarak yine patolojik biçimde aşk ve sevginin asla yer almadığı bencilce ilişkiler kuracaktır. Böylece geçmişte bitmeyen kavgasını hayatına giren erkek ya da kadınlar üzerinden vermeye devam ederek mutsuz olup mutsuzluk saçmaya bir ömür devam edecektir. Yetişkin olduğumuzda yaşadığımız aşk öykümüz, anne babamızın arasındaki aşk ya da birliktelik öyküsüne fazlasıyla öykünmektedir. Eş ve aşk ilişkisinde yaşadığımız temel sorunlar, diğer ilişkilerde olduğu gibi ta çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. Çocuklukta gerek anne ile babamızın arasındaki ilişki biçimi, gerekse kendi anne babamızla ayrı ayrı birebir kurduğumuz ilişki biçimi üzerine kurgulanan sevgi anlayışı ve sevgi nesnesine karşı tutumumuz maalesef ki hayat boyu yaşadığımız yaşayacağımız sevgi ilişkilerinin kaderini yazmaktadır.
 Dillendirilen, bakışlarla, tebessüm ve davranışlarla hissettirilen bir sevgi ortamında büyümeli çocuklarımız! Çocuklar bunu isterler. Sadece kendilerine karşı değil anne babanın bu biçim sevgisine şahit olmak isterler. Çocuklar yaşamlarında kendilerine sevgi dolu bakışlarını esirgemeyen anne babalarla olmak istedikleri gibi anne baba arasında sevgi dolu bakışmaları görmek isterler. Eşlerin birbirlerine hayranlık ve sevgi dolu bakışlarına şahit olan çocuk, sevmeyi ve güvenmeyi öğrenir. Aynı şekilde babanın anneye ya da annenin babaya yönelttiği aşağılayıcı bakışını da unutmaz çocuk. Böylece ya ezici bakışlar fırlatmayı ya da ezici bakışlarda ürkmeyi, içine kapanmayı öğrenir veya öğrenilmiş çaresizlikle bunu seçer. Her iki durumda da çocuğunuza ve çocuğunuzun birlikte olduğu insanlara zarar verirsiniz. Eşiniz kendisine; sebepsiz, haklı ya da haksız bir öfkeyle baktığınız anları ve bu bakışlardaki mesajları unutsa, bağışlasa bile, bu bakışlarınıza şahit olan ve öfkeli bakışlara maruz kalan ebeveynin yüz ifadesini, kırılganlığını, duygusunu kayda alan çocuğunuz sizi asla bağışlamaz. Özellikle kendi aralarında göz teması kurmayan, sevgi sözcükleri iletmeyen anne babaların çocukları, onların karşılıklı biçimde birbirlerinin varlıklarını onaylamadıkları yorumuna ulaşır. Sonrasında da kendilerine ilişkin özsaygı ve sevgi geliştiremedikleri gibi ileride seçeceği eşe karşı da saygı ve sevgi geliştirme konusunda engelli ve bağlanmaktan korkan ya da hastalıklı bağlanan bireyler olarak topluma karışırlar. Eğer eşinizden sevgi dolu bakışlarınızı esirgerseniz, çocuğunuz o yetersizlik ve kabul edilmeme hissine sebep sevgisiz bakışların izlerini derinlerde bir yerde saklar ve ileriki yıllarda, o anların izlerini hiç farkına varmadan kişiliğinin bir parçası olarak bulur. Çocukluk yıllarında karşılaşılan yaşantılar yetişkinlikte kişilik profiline böylesine şaşırtıcı bir etkiyle transfer edilmektedir.
 Beyaz atla gelen ve prensesini alıp mutluluk diyarına uçuran sonu mutlu biten masalların izleri üzerine daha da büyüdüğümüzde ve bir ergen olmaya başladığımızda dinlediğimiz aşk şarkıları, efsaneler, filmler, romanlar, genç ağabey ve ablalarımızın aşkları, sevdalandığı oğlana kaçan komşu kızının öyküleri de eklenip içinde bulunduğumuz aile ortamından da kalan farklı izlenimlerle de harmanlanınca hepimizin algı dünyasında ayrı ayrı aşk öyküleri yazılmakta ve yaşadığımız her sevgi ilişkisinde kahramanlar değişse de bu öykünün senaryosu asla değişmemektedir. Aşka dair işitilen her şey hep ayrılık temalarıyla bitiyorsa, aşkın yaşanabilirliğine inanamaz ve tam da her şey yolundayken bile, geride kalan soru işaretleriyle ya sevdiğinizi terk eder ya da sadece öykünüzü onaylatmak için kendiniz terk ettirirsiniz. Çünkü yıllar içinde biriken sayısız öykü “mutlu aşk yoktur” “aşk kavuşamamanın türküsüdür” “aşk yaklaştıkça yitirilen bir şeydir”, “gerçek aşıklar kavuşamazlar” gibi datalarla bilinçaltınızdaki hazırlığı tamamlamışlardır. Eğer sürekli mutsuz ilişkiler yaşamaktan sıkıldıysanız ve artık bir vuslat, sonu mutlu biten bir öykü arzuluyorsanız bu noktada yapılacak tek şey geçmişe dönemeyeceğimize göre aşk öykünüzü en baştan yazmaktır. Bu konuda çocuklarınız için yapacağınız tek şey ise onlara gerçekçi, sağlıklı ve sevgi dolu ilişkilere vurgu yapan aşk öyküleri kurgulamanızdır.
 Hazan mevsiminin hüzün bırakan kokusuna inat, yalnızca çocuklarımızın ve onların seçeceği kadın ve erkeklerin mutluluğu ve daha pek çok şey için bu sonbahar eşlerimizle aşk tazelemeye var mısınız? Var mısınız çocuklarınıza paha biçilmez bir servet bırakmaya? Sevgi ve aşk dolu bakışların sıcaklığında sıcacık sevgi öyküleri… Bugün eşinize sevgi dolu bakışlarla en çok çocuğunuz için yazılamayacak bir aşk öyküsünü yaşatmaya başlayacağınıza söz verin kendinize! Eğer bugün eşinizin sevgisinde neşeleniyorsa içiniz onu sevgiyle büyüten anne ve babaya minnet duygularınızı iletmeyi de unutmayın. Onlar olmasaydı bugün sımsıcak yuvanız olur muydu hiç?

Nilgün GÜLER
nilharran@hotmail.com
Kaynak: www.gencgelisim.com