Başarıya Giden En İyi yol Bildiğin Yoldur


Kestirme yollarla kazanılmış bir başarı sisteme ait olacaktır. Size değil! En iyi yolları bulma düşüncesiyle yola çıkıp en iyi yolları bulduğunuzda kazandığınız her şey size ait olacaktır. Sisteme değil!

Kestirme yollar birçok insanın tercih ettiği bir yöntemdir. Karşılaşılan bir sorunu çözmede, eve, işe, okula gidip gelirken kestirme yolları kullanmak insanın kolayına gelir. Bu kestirme yolun sonunu nereye çıkacağına, çamuruna, tozuna, çakılına bakmayız. Çünkü o an için önemli olan kestirme olması bir an önce bizi çözüme, gideceğimiz yere ulaştırmasıdır. Üzerimize sıçrayan çamura, ayakkabımızın tozlanmasına aldırış etmeyiz. Oysaki aldırış etmeliyiz. Kestirme yollar kısa olmakla beraber genellikle en iyi yollar değillerdir. Kestirme olmakla birlikte, yıpratıcılıkları da vardır.
Kestirme yolları, hızlı yöntemleri kullanmak, bunlara fazla değer vermek, başlangıçta farklılık gibi görünse de aslında tembelliğin başlangıcıdır. Zira bunu alışkanlık haline getiren insan, en iyi yolları, en iyi yöntemleri arama ve bulma zahmetine katlanmayacaktır bile. Hatta bunun gerekliliğine dahi inanmayacaktır.
En kolay yol kısa ve kestirme olan yol gibi gözükse de aslında en kestirme yol en iyi olan yoldur. En iyi yollar bulundukça her sonuca en iyi ve hızlı ulaşma imkânı doğar.
Kısa yollar, kestirme yöntemler kısa vadede iyi gibi görünmesine rağmen uzun vadede iş görecek en iyi çözüm, en iyi yol ve yöntemleri kullanmaktan geçer.
Sürekli kolay yolların peşinde olan, bu yollarla rotasını belirleyerek ilerlemeye çalışan kişiler gelişme gösteremezler. Tecrübe kazanamazlar. Zorluklar karşısında güçsüz kalırlar. Eski tabirle pişmezler ve ham kalırlar. Oysaki en iyi yolların arayışında olan kişi, rotasını en iyi yollarla belirler, bilgi, tecrübe ve güçle ilerler.
İlk başlarda paradan, zamandan, iş gücünden, tasarruf ediliyormuş izlenimi veren kestirme yolar ve yöntemler, sonraları gerçek yüzünü gösterecektir.
Bir kaya tırmanıcısı zirveye çıkmak için kestirme ve kısa yol aramaz. Onun için önemli olan en iyi, en kullanışlı, en güvenli yolun ve yöntemin hangisi olduğudur. Çünkü kestirme yolu kullanıp bir an önce zirveye çıkmayı düşünmesi, ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabilir.
Hayatta da kestirme yollar birçok kazazede ile doludur.
Hayatta başarılı olmak, sabır gibi bir erdemin hayat hamuruna katılmasıyla anlam kazanır. Hayat inişli çıkışlıdır. Bazen sert bazen de yumuşak dalgalanmalar yaşatır. Başarının elde edilmesinden ziyade kalıcılığı ve bu başarıya nasıl ulaşıldığı ile ilgilidir. Kestirme yollarla ulaşılan bir başarının kalıcılığı, manevi tatmini yoktur.
Kestirme yollarla kazanılmış bir başarı sisteme ait olacaktır. Size değil! En iyi yolları bulma düşüncesiyle yola çıkıp en iyi yolları bulduğunuzda kazandığınız her şey size ait olacaktır. Sisteme değil! Çünkü siz, bu düşünce ve eyleminizle her sistemde kendinize ait başarılar elde edebilirsiniz.
Kestirme yollar kişiyi, öğrenmekten, bilgiden, tecrübeden, bilgelikten, ustalıktan alıkoyar. Hayat boyu bir çırak olarak yaşatır.
En iyi yol arayışı kişiyi sağlam zaferlere ulaştırır. Satranç oyuncuları, en iyi yolu buldukları ölçüde rakiplerini mat ederler ve zafer kazanırlar. Oyunu kazanmak içim çok sayıda olasılığı hesaplarlar ve kestirme yola değil, en iyi yollu kullanma mantığı ile hareket ettirirler taşlarını. Çünkü en kestirme yolda takılma ihtimalleri yüksektir.
Kestirme yollar kullanarak kolay gibi görünen ilerleme ile öyle bir yere çıkarsınız ki, ya hedefinizi unutmuş ondan sapmışsınızdır ya da hedefiniz sizi unutmuştur.
Başarı ancak akılcı, bilgece, dengeli ve duru bir zihnin izlediği yollarla elde edilir. Ana temadan uzaklaşarak ve kestirme yollara sapılarak yanlış yollara gidilmesi başarıyı karanlıklara gömer.
Başarı için kestirme yolları değil en iyi yolları izlemeliyiz. Bu yolu ise ilke, vizyon ve gelişmişlik düzeyimiz aydınlatacaktır.
İnsan her zaman ektiğini biçer. Kısa yollarla elde edilecek başarının ömrü de kısa olacaktır. Kestirme yollar ve kolaylık gibi görünen şeyler bizi zayıflatır ve gerçek gücümüze ulaşmamızı engeller. Uçmaya yetecek gücümüz varken gelişemeyen kanatlarımız yüzünden hayatta olsak bile hep yürümek zorunda kalırız.
Kelebek Ve Yaşam
Adam, kozasında açtığı küçük bir delikten dışarı çıkmaya çalışan kelebeği seyrediyordu. Kelebeğin bu çabasını, çıkma yolu bulmasını dakikalarca seyretti. Sonra kelebek sanki dışarı çıkmaktan vazgeçmiş gibi durdu. Sanki çıkış yolunun bu olmadığını anlamış ve gücünü kaybetmiş gibi görünüyor ve ilerlemiyordu. Adam kelebeğin başaramayacağını düşündü.
İyi niyetli olarak ona yardım etmeye kestirme bir yol açmaya karar verdi.
Adam kozanın deliğini kelebeğin rahatlıkla ve kestirme yolla çıkabileceği kadar genişletti. Kelebek bu kestirme yoldan dışarı çıktı. Fakat kocaman bedeninde kanatları kuru ve buruşuktu. Adam kelebeğin kanatlarının açılmasını ve o muhteşem renkleri görebilmek için bekledi. Fakat bu olmadı. Kestirme ve kısa yoldan kozasından çıkan kelebek, ömrünü yerde sürünerek geçirdi.
Kelebek için en iyi yol kozasını kendi açarak çıkmaktı. Sunulan kestirme yol ise onun mahvına sebep oldu.

Günümüz kestirme yollarla daha ucuz daha fazla üretim yapmayı teşvik etmektedir. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı üretime ve daha çok ürüne ihtiyaç vardır. Genetik kodları değiştirilmiş, hormon takviyesiyle kısa yoldan üretilen ürünler, dünya sağlığını ve ekolojik sistemi tehdit etmektedir. Birçok çevreci kuruluş da bu konuda karşı çalışmalar yapmaktadır.
Kestirme yollarla elde edilen ürünler, insana daha kısa zamanda daha fazla ürün sunsa da uzun vadede birçok şeyi tahrip etmektedir.
En iyi yol arayışı bize alternatifli yollar sunar. Kestirme yollar her zaman en hızlı yollar değildir.
Tercih ettiğiniz her kestirme yolun kestirme ve kötü sonuçları olabileceğini unutmayın.

NİYAZİ FIRAT ERES

Kaynak: www.gencgelisim.com