Verimli Ders Nasıl Çalışılır?


Üniversite sınavına hazırlanmak, öğrencinin performansı kadar âilelerin de bu zorlu maraton esnâsındaki tutumlarıyla da direkt ilişkilidir. Bu etkileşimin diğer bir ucunda ise öğretmen ve öğrenci ilişkisi bulunmaktadır.

Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "Derslerine daha çok çalışıp, daha başarılı olmaları" yönündedir. Ailelerin bu beklentileri üzerine, öğretmenlerin de çalışmayı teşvîk eden yönlendirmelerine göre başarısızlığın ana nedeni, "Yeterince çalışmamak"tır.
Başarısızlığın böyle tanımlanmasından ötürü de öğrencilerden sürekli “daha çok çalışmaları” istenmektedir. Oysa yaşantıya dönüştürülmesi gereken; "Bilinçsizce daha çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili bir şekilde çalışmaktır.

“Üç şey devamlılığını sürdüremez: ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar”  
Sâdî

Bu anlamda verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, öncelikle bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlılıkla yönelmeleri ve azimle bu işe sarılmaları gerekmektedir. Öğrenci arkadaşlarımız, bu kararlılıktan sonra ders çalışmayı aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdırlar.
Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidirler.
Çalışmalara, soru çözümlerine, deneme sınavlarına ve konu tekrarları  gibi öz-güven sağlayıcı alışkanlıklara, bu yeni yaşam modeli pekiştirilinceye kadar devam edilmelidir.

Bu verimli ve gelişimci yaşam modeline (olumlu alışkanlıklara) ısrarla devam edilmeli, ta ki olumsuz alışkanlıklar terk edilinceye kadar bu mücadeleden vazgeçmemelidir. 

*
Mehmet Hakan Alşan