Zenginlik, para kazanma yeteneğine mi bağlıdır?Zengin olmanın tek yolunun başkalarından para koparmak olduğuna inanan birçok insan vardır. Bu yanılgı, bir anlamda hayatın kendisinden ayrı düşmektir ve bu tip insanlar, tüm hayatlarını başkalarından aldıklarını koruyarak harcarlar. Ve bu onlar için bir yasa haline gelir. Ama hayat böyle değildir.


Önce Allah’ın âlemini ve onun doğruluğunu arayın ve her şey size verilecektir. Her şeyden kasıt nedir? Yiyecek, giyecek, barınak ve insanın ihtiyaç duyduğu her şey... Yaşamın yasasını bir kez anladık mı, her şey bilince bağlı bir düzende gelişir, iyiliğimiz için başkalarıyla yarışmak zorunda kalmayız. İyiliğimiz, başkalarına bağlı değildir. Yasayı kullanmamıza bağlıdır. İnsanları sınırlayan ve zenginlikten mahrum kılan yanlış inanışlar şunlardır.
Zenginliğin şansa bağlı olduguna inanmak yanlıştır.
Zenginlik,  yanlızca  “para kazanma” yeteneğine bağlı değildir.
Zengin olmanın günahkârlık olduğunu düşünmek yanlıştır.
Cimriliğin erdem olduğunu düşünmek yanlıştır
Zengin bir hayat sürmenin, gelecek için mal ve para depolamak olduğuna inanmak yanlıştır.
Zengin olmak için kötü olmanın şart olduğuna inanmak yanlıştır.
        Kötü olan para değil, parayı çok fazla sevmek ve onu tüm iyiliklerin kaynağından önde tutmaktır.
Kaynak: % 100 Düşünce Gücü, Jack Ensign Addington

Kaynak: www.gencgelisim.com