Dünya Tarihine Yön Veren Olaylar


İlk Atom Bombasının Atılışı

6 Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombası Enola Gay isimli bir bombardıman uçağı ile Hiroşima’ya atıldı. O andan itibaren dünya artık yeni bir döneme girdi. Nükleer tehtidin gücünü ve riskini anladı. Artık ülkeler tüm politikalarını ister istemez bu büyük riske göre ve ona karşı ayarlamak zorunda kaldılar.

Barutun Bulunması

Atom bombasının icadına kadarki en ölümcül silahın bulunmasının tek amacı ölümsüzlük isteğiydi. Milattan önce 850’li yıllarda ömür uzatıcı iksirleri bulmaya çalışan Çinli kimyagerler istediklerinin tam tersi bir şeyi, barutu keşfettiler. Buluşları o andan sonra her türlü savaşın gidişatını değiştirdi.

Magna Carta

Otoritenin sınırlanmasını gösterir ilk tarihi belge. Magna Carta, İngiltere’deki soyluların Kral John'u zorlayarak 1215 yılında imzalattırdığı ilk belgedir. Soylular, kendi rızaları olmadan toprak sahiplerinden vergi alınamayacağını ve merkezi otoriteye katılımın sağlanacağı hükmünü karara bağlamışlar ve böylece bir yandan kralın otoritesini sınırlarken, öte yandan da modern parlamenter sistemin ilk çekirdek uygulamasını gerçekleştirmişlerdir.

Büyük Veba Salgını

14. yüzyılda ortaya çıkan salgın sona erdiğinde ulaştığı bölgelerdeki nüfusun yaklaşık yarısını öldürmüştü. Toplam 75 milyon insan acılar içinde kıvranarak hayatını kaybetmişti. Veba salgını özellikle Avrupa’yı sarsmıştı. Salgından sonra Avrupa’da kiliseye olan güvenin de sarsılmasıyla sosyal değişiklikler yapıldı.

Berlin Duvarı’nın Yıkılışı

İkinci Dünya Savaşına kadar, Almanya’nın başşehri olan Berlin, 1943'te Almanya ikiye bölününce, Doğu ve Batı Berlin olarak ikiye bölündü. Doğu Berlin, Doğu Almanya'nın başşehri, Batı Berlin ise Batı Almanya'nın bir eyaleti oldu. 1961 yılında Doğu Almanya tarafından yapılan ve "Utanç Duvarı" diye anılan Berlin Duvarı, Almanya'nın bölünmüşlüğünün bir sembolüydü. 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesiyle birlikte, Berlin Duvarı da yıkıldı. Bu duvarın yıkılması, hem iki Almanya arasında, kalpler arası duvarı yıkmış ve hem de özgürlüğe bariyerlik yapan bir kavramın hem fiziksel hem de anlam açısınından yıkılmasını sembolize etmiştir.

Şekerin Bulunması

İngiliz sömürgecilerinin dediği şekliyle Beyaz Altın, milyonlarca Afrikalıyı 16. yüzyılın başlarında Amerika’ya getiren köle ticaretinin motoruydu. Şeker ticaretinden elde edilen kâr o kadar çoktu ki Amerika şeker sayesinde İngiltere’den bağımsızlığını kazandı.

Bağımsızlık Bildirgesi

1776 yılında Bağımsızlık Bildirgesi’ni yazdığında Thomas Jefferson, İngilizlerin elinden kurtulmak isteyen 13. Koloninin adına konuşuyordu. Yazdığı bildirge, dünya çağında bir etkiye sahip oldu. Bu bildirge sadece Amerika Tarihi’ni değiştirmekle kalmadı; ayrıca diğer ulusların bağımsızlık mücadelesini de ateşlendirdi.

İstanbul’un Fethi

Büyük hükümdar Fâtih Sultan Mehmet’in balistik hesaplarını bizzât yapıp, döktürdüğü toplar, zamânın en büyük ve tesirli silahıydı. Topçuluk tekniğinin, dünyâ târihini değiştirecek ilk büyük zaferi İstanbul’un fethidir. Avrupa kralları top sâyesinde, otoritelerini hiçe sayan ahâliye esir muâmeleleri yapan derebeylik (feodalite) usûlünü kaldırdılar. Merkezî otorite kuvvetlenip, millî birlik esâsına göre kurulan devletler, Avrupa haritasında kalıcı sınırlar meydana getirdiler. Hıristiyan Avrupa’da kültür ve medeniyet gelişti. Doğu ticâret yollarının bütünüyle Türk ve İslâm ülkelerinin eline geçmesi Avrupalıları ihtiyaçlarını temin için yeni yollar aramaya sevketti. Ticârî yollar aramak için keşiflere çıktılar. Yeni ülkeler keşfettiler.

Adem Suad
ademsuad@gmail.com

Kaynak: www.gencgelisim.com