Kolay Matematik Uygulamaları - Kolay Çıkarma


Çıkarma işlemi, toplama işleminin tersi olarak nitelendirilebilir. Toplama işlemini zihinsel olarak gerçekleştirmek için olduğu gibi çıkarma işleminde de yapılacak olan işlem sayısını ve akılda tutulacak olan sayı değerini azaltmanın yöntemleri kullanılmalıdır. 

Bu işlemleri anlatmakta anlam karmaşası yaratmamak adına çıkarma işleminin terminolojisini hatırlatarak başlamakta yarar vardır.

   36                               eksilen
                                                   - 12                                 çıkan
                                                     24                                kalan


            Çıkarma işleminin tersi toplama işlemi olmasına rağmen toplama işlemi daha kolaydır. Bu sebeple kolay çıkarma işlemi toplama üzerinden daha basit yoldan yapılabilir.


1. Bütüne Tamamlama Yöntemi

Eksilen veya çıkan sayıdan bir tanesinin birler basamağını ‘0’ sıfıra tamamlayarak işlemi basitleştirebiliriz. Eksilen veya çıkanı sıfıra tamamlamak için ekleyeceğimiz sayıyı hem eksilene, hem de çıkana ilave edersek sonuç değişmez.

Uygulama 1:

264
        -    48
…...

Çıkan sayı olan 48 sayısını 50’ye tamamlamak için bu sayıya 2 ilave etmek gerekir. Çıkarma işleminin sonucuna ulaşabilmek için çıkan sayıya eklediğimiz sayıyı, eksilen sayıya da ilave etmek gerekir. Böylece sonuç değişmez. İşlemi kolaylaştırır.

266
        -    50
            216

Eksilen sayının sıfıra tamamlanması işlemi hızlandırır ve işlem yükünü azaltır. Uygulamada görüldüğü gibi işlemi kolay yoldan zihinden yapabilmek için işlem basitleştirilir.


Uygulama 2:

 5213
        -    2792
…...

2792 sayısının sadece son basamağını sıfıra tamamlamak, biri çok fazla işlem yükünden kurtarmayacaktır. Bu nedenle bu sayıyı 3000’e tamamlayarak işlemi basitleştirebiliriz. 2792 sayısına 208 ilave ederek 3000’e ulaşacağımız için 208 sayısını eksilen sayıya da ilave etmeliyiz ki, sonuç değişmesin.

5421
        -   3000
2421

Toplama işlemini yaptıktan sonra zihinden yapılacak olan çıkarma işlemi çok hızlı ve yanlışsız yapabilmek mümkün hale gelir. Şu an bu yöntemleri öğrendiğiniz süreçte bu işlemleri nasıl yapacağınıza dair komutları bilinçli olarak vermeniz gerekir. Bu da işlem hızınızın yavaş olmasına neden olur. Yapacağınız düzenli alıştırma ve uygulamalar sayesinde zamanla otomatik olarak bu işlemleri yapmaya başladığınızda ne kadar hızlı işlem yapabildiğinize kendiniz bile hayret edeceksiniz.

Unutulmaması gereken önemli nokta; çıkarma işleminde eksilen ve çıkan aynı sayı ile toplanırsa veya eksilen ve çıkandan aynı sayı çıkartılırsa kalan değişmez.


2. Soldan Sağa Doğru İşlem Yapma Yöntemi
Soldan sağa doğru işlem yapmak, toplama işlemi gerektirir. Çünkü çıkarma işlemini hem soldan sağa hem de aşağıdan yukarıya yapmamız anlamına gelir. Bildiğimiz gibi çıkarma işlemi toplama işleminin tersidir. Bu nedenle toplama işlemi yaparak, daha doğrusu toplama yaparsam diye düşünerek işlem yapmamız gerekmektedir. Bu yöntemi anlatmanın en etkili yolu bir örnek kullanmak olacaktır.

Uygulama 1:

564
        -   412
…...

Zihinsel olarak bu işlemi soldan sağa doğru yapmak istediğimizde her bir basamağı tek tek incelememiz gerekir. Bu işlemde soldan ilk basamak yüzler basamağıdır. Çıkan sayının yüzler basamağı 400’dür. Düşünmemiz gereken şey 400 ile neyi toplarsak eksilenin yüzler basamağı olan 500’e ulaşacağımızdır.

Aslında toplama gibi düşünsek de yaptığımız işlem yine bir çıkarma işlemidir.

500 – 400 = 100

Onlar basamağına geldiğimizde 10’a kaç eklersek 60 olur sorusunu düşünmeliyiz.

60 – 10 = 50

            Birler basamağı için aynı işlemi tekrar etmeliyiz.

4 – 2 = 2

En son yapacağımız işlem ise bulduğumuz bu sonuçları toplamaktır. Bir diğer deyişle her bir sayının ilgili basamağındaki rakamı uygun basamağa yazmak olacak.

  564
      - 412
              152

Bu yöntemle sonuca ulaşmak basitleştiği için hem zihinden işlem yapmamız mümkün olur, hem de hızlı ve yanlışsız işlem yapmamızı sağlar.
Uygulama 2:

812
        -   594
…...

Çıkarma işlemi, doğal sayılar kümesinde tanımlanan bir işlem olduğu için, her zaman büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmak anlamına gelir. Ancak eksilen sayının her basamağındaki rakam değeri, çıkan sayının her basamağındaki rakam değerinden büyük olamayabilir. Yukarıdaki uygulama verilen sayılar buna örnektir.

Klasik çıkarma işleminde eksilen sayının birler basamağındaki rakam, çıkan sayının aynı basamağındaki rakamdan küçük olması durumundan solundaki onlar basamağından bir onluk alındığı düşünülür ve bu onluk birler basamağına eklenerek sorun çözülür. Elbette ki, burada kullanacağımız yöntemde aynıdır. Eksik basamağa sol basamaktan ekleme yapılır.

Çıkarma işleminin soldan sağa doğru işlemlerini yapmaya başladığımızda ilk işlem, yüzler basamağıdır. 500’e kaç ilave edersek 800’e ulaşırız. Buradan ulaşacağımız denklemden anlaşılacağı üzere yine çıkarma işlemi yaparak kaç eklememiz gerektiğini buluyoruz.

500 + X = 800

X = 800 – 500

X = 300

Bir sonraki işleme geldiğimizde eksilen sayının onlar basamağında 10 varken çıkan sayının onlar basamağında 90 olduğunu görüyoruz. 10’dan 90 çıkmayacağı için az önce bulmuş olduğumuz 300’den bir yüzlük alıp onlar basamağına ekleyeceğiz. Böylece, onlar basamağında yapacağımız işlem, 90’a kaç eklersem 110 olur şekline dönüşür.

90 + X = 110

X = 110 + 90

X = 20

Bir önceki işlemde bulduğumuz sonuç olan 300’den 100 aldığımız için artık 200 sayısını hafızamızda tutuyoruz. İkinci işlem sonrasında bulduğumuz sonucu bu sayıya ekleyerek aklımızda tuttuğumuz sayı adedini yine bire indireceğiz.

200 + 20 = 220

Bu sayıyı aklımızda tutmaya devam edeceğiz. Sıra birler basamağına geldiğinde yine çıkan sayının basamağındaki rakamın eksilen sayınınkinden büyük olduğunu görüyoruz. Bu kez aklımızdaki sayının onlar basamağından bir onluk alıyoruz. Ve aklımızdaki sayı 210 oluyor. Bu aldığımız onluğu eksilen sayının birler basamağına eklediğimizde, 4’e kaç eklersek 12 elde ederiz sorusunu aklımıza getiriyoruz.

4 + X = 12

X = 12 – 4  

X = 8

Yapacağımız son işlem yine aklımızda tuttuğumuz sayı ile elde ettiğimiz sayının toplanmasıdır.

210 + 8 = 218

Olarak elde ettiğimiz sonuç işlemin sonucudur.

 812
       –   594
  218

Elbette ki biz zihnimizden yaptığımız işlemde bir denklem çözmeyeceğiz. Ancak neden toplama olarak düşündüğümüz bir işlemde çıkarma işlemi yaptığımızı görebilmeniz ve daha kolay anlaşılabilmesi için size denklem olarak gösteriyorum. Yapacağımız işlem yine çıkarma işlemidir.

Kolay matematikte işlem yapmakta her zaman aklımızda tutmamız gereken şey zihinsel yükü azaltmak ve çok fazla pratik yaparak hızımızı arttırmak olmalıdır.


 Cemal Kondu

Kaynak: www.gencgelisim.com