Kendini Keşfet


Keşif yolculuğu bir Pazar alışverişi gibidir. Pazardan size faydalı olacağını düşündüğünüz meyve-sebzeleri alır torbanıza doldurursunuz. Onları pişirir ve yersiniz.
Pazar boyu yürümek ve alışveriş yapmak iletişimdir. Onları pişirmek ve yemek de, iç dünyamızda iletişimden kazandığımız bilgileri kullanmaktır.
Bu yüzden iletişimi çok önemsiyorum. Bu konuda dikkat etmemiz gerekenleri de sizler için şöyle sıralamak istedim:

İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken ilkeler:

1. Karşınızdakini dinlemesini bilin.
2. Sabırlı olun.
3. Esnek olun.
4. Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükler seçin.
5. İnsanların gönlünü almaktan korkmayın.
6. Sinirlerinize hakim olun.
7. Şaka yapacağınız zaman iyi düşünün.
8. Sorulara karşılık verin.
9. Konunuzu iyi bilin.
10. Düşünmeden konuşmayın.
11. Sürekli dert yanan biri olmayın.
12. Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin.
13. Kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurun.
14. Gereksiz eleştirilerden kaçının.
15. Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın.
16. Gürültü yapmayın ancak sesinizi duyurun.
17. Yüz ifadenizi kontrol edin.
18. Ayaklarınızı masaların üstüne koymayın.
19. Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.
20. Birisi konuşurken, önünüzdeki kağıtlara çiziktirmeyin.
21. Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldaşmayın.
22. Sözü başkalarının ağzından kapmayın.
23. Duman makinesi olmayın.
24. Yerinde, duramayan bir olmaktan kaçının.
25. Aynı sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin.
26. İnsanlara ne yapacaklarını öğretmek merakından vazgeçin.
27. Çift anlamlı sözcüklerden kaçının.
28. Ne zaman susmak gerektiğini bilin.
29. Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin.
30. Başkalarını kötülemeyin.
31. Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz de uygulayın.
32. Yüksekten atmayın.
33. Herkesin işine burnunuzu sokmayın.
34. Size akıl danışılmadıkça öğüt vermeyin.
35. Olduğunuz gibi görünün.
36. Gereksiz yere zıtlık yapmayın.
37. Adil davranın.
38. Böbürlenmeyin.
39. Başkalarının canını sıkacak esprilerden kaçının.
40. İnsanları terslemeyin.

Kendini yenile!

1. Kendini tanımada ilgili kaynaklardan yararlanma,
2. Yaşam boyu öğrenmede görsel, işitsel kaynaklardan yararlanma,
3. Başarıya ulaşmada disiplinli çalışmayı alışkanlık haline getirme,
4. Mantık yürütmede doğru düşünceyi kavrayacağı kaynakları seçme,
5. Problem çözmede felsefi bilgilerden yararlanma,
6. Estetik duyarlığın gelişmesinde doğayı araştırma,
7. Vicdan ve dürüstlük kavramlarını doğru yorumlama,
8. İlgi alanlarına göre mesleki bilgi ve deneyim kazanma,
9. Dersin ve toplumun amaçları arasında bütünlük sağlayarak doğru davranışlar geliştirme,
10. Görgü kurallarına uygun alışkanlıklar kazanma,
11. İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik kavramlarını doğru yorumlama,
12. Konuları; olayları araştırarak sonuca ulaşma,
13. Toplumun adet ve geleneklerini kavrayarak geleceği yorumlama,
14. Karşılaşılan problemin çözülmesinde tecrübe, otorite ve kendi çözüm gücünü kullanma,
15. Zihin gelişimlerine uygun ortamları tespit etme,
16. Olayları ve tavırları sürekli sınayarak değerlendirme,
17. Karakterle kişiler arasında bir denge kurma,
18. Üretici yetenekleri sürekli olarak geliştirme,
19. Problem çözmede, problemi belirledikten sonra, çözüme ulaştıracak ipuçlarını tespit etme,
20. Problemi tanımlama, tahlil etme çözme becerisine ulaşma,
21. Yetenekler doğrultusunda araştırma yaparak kendini gerçekleştirme,
22. Olayları olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek sonuca ulaşma,
23. Sürekli bilgi edinerek düşünüm güçlerini geliştirme,
24. Güven duygusunu kazanacağı çevrelerde bulunma,
25. Muhakeme ederek problem çözme yeteneklerini geliştirme,
26. Konuları bir bütün olarak değerlendirerek uygulamaya dönüştürme,
27. Tabiatı tanıyarak hayal dünyasını zenginleştirme,
28. Fikirlerini tartışacağı ortamlarda bulunarak kendisini geliştirme,
29. Duyguların geliştirilmesine uygun yaşantı ortamlarını seçme,
30. Kıyafetinde renk ve uyum konusunda birikime sahip olma,
31. Bulunduğu ortamı güzelleştirme konusunda dekor bilgisine sahip olma,
32. Çocukların fikirlerine değer vererek onlarla iletişim kurma,
33. Sanat eserlerini inceleyip değerlendirerek yorumlama,
34. Tiyatro oyunlarını izleyerek onlardan sonuçlar çıkarma,
35. Türk ve dünya büyüklerinin özelliklerini tanıtıcı yazılardan yararlanma,
36. Farklı kitaplar okuyarak hayal güçlerini geliştirme,
37. Tasarruflu olma alışkanlığı kazanma,
38. Sanatın bir veya birkaç dalında uygulama yaparak kendini tanıma,
39. Kendi işini kendisi yapabilecek nitelikte deneyimler kazanma,
40. Sorumluluk duygusunu geliştirerek yerine ve zamanına göre davranışlarını kontrol etme,
41. Eleştirilerde analiz ve sentez yaparak doğruyu bulma,
42. İlgi alanları doğrultusunda çalışmalar yapma,
43. Ben, zihin, ahlak, duygu ve ruh bütünlüğünü kavrama,
44. Ulusunu severek ulusal kalkınmaya katkıda bulunma,
45. Görgü kurallarına uygun davranışlar geliştirme,
46. Doğru ve yanlış davranışlar arasında karşılaştırmalar yaparak daha iyisini kavrama.

Kaz Kafalı Olmak İyidir!

Kazların neden V şeklinde uçtuklarını okuyunca siz de böyle düşüneceksiniz.
1. Uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı oluşturuyor. V şeklindeki formasyonla uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %71 oranında uzatıyorlar. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlar.
DERS: Belli bir hedefi olan ve buraya ulaşmak için bir araya gelen insanlar oraya daha kolay ve çabuk erişirler. Çünkü birbirlerinin çekimini kullanırlar.
2. Bir kaz, V grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü kaldıraçla hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucu olarak hemen formasyona geri dönüyor ve 'V'nin gücünü kullanıyor.
DERS: Kafamız kaz kadar çalışıyorsa bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini sürekli kılarız.
3. Başta giden V lideri yorulduğunda en arkaya geçiyor ve  hemen arkasındaki, lider konumuna geçiyor. Bu değişikliği sürekli yapıyorlar.
DERS: Liderliği paylaşmak ve zor işi rotasyonlu yapmak ivme kazandırıyor.
4. Gerideki kuşlar öndekileri daha hızlı gitmek üzere bağırarak uyarıyor.
DERS: Takım ruhu.
5. Formasyondaki bir kuş hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulur da uçamayacak hale gelirse... Düşen kuşa yardım etmek üzere formasyondan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere yanına gidiyor. Tekrar uçabilene veya ölümüne kadar onunla beraber kalıyorlar. Sonra gidip bir V formasyonuna katılıyor ve kendi gruplarına ulaşıncaya kadar beraber uçuyorlar.
DERS: İşler zorlaştığında kenetlenmenin faydası ve sadakat.

Adem ÖZBAY

Kaynak: www.gencgelisim.com