II. Abdülhamid, Nasıl Giyinirdi?

Osmanlı padişahlarının başlarına ve üstlerine giydikleri, zamanla ve şahıslara göre değişmiştir.

Tanzimat’tan sonra Osmanlı padişahları tamamen setre, pantolon giymeye başlamışlar ve sonuna kadar bunu muhafaza etmişlerdir. Padişahların ayrıca sırmalı ve Avrupakârî büyük merasim üniformaları ve hususi elbiseleri vardı. II. Abdülhamid’in tercihan giydiği eski siyah elbisesi meşhurdur. (Mithat Sertoğlu, Osmanlı Hükümdarlarının Kıyafetleri, Resimli Tarih Mecmuası, Cilt:3, Sayı: 34, Ekim 1952. s.1777-1778)
II. Abdülhamid, giyim konusunda çok titiz davranmıştır. Giyimde sadeliği tercih etmiş, temiz ve düzgün giyinmeye özen göstermiştir. Şatafattan kaçınan Sultan Abdülhamid, sağlığa uygun, rahat giysileri tercih etmiştir. Giyim kuşam konusunda çevresindekileri de uyarmaktan çekinmemiştir. (http://www.hipermekan.net/forum/SULTAN-ii-ABDuLHAMiD%60iN-bir-gunu--Sultan-ii-Abdulhamidin-bir-gunu-t-2900.html)

Mehmet Bicik
Dahi Beyin Blog