GÖRSEL HAFIZA İLE BEYİN GÜCÜNÜ MAKSİMUM YAP!

Görselleştirme, hafızanızda çok derin izler bırakır. Görme duyumuz, öğrenme de en önemli duyumuzdur. Zihinsel imgeleme ile beyniniz hayali bile gerçek olarak algılar. Zihinsel imgeleme ile görselleştirdiğiniz bilgiler daha anlamlı hale gelir.
       İnsan somut olan görünen şeylere inanır. Göz ile beyin arasındaki sinir yolları bildiğinizden daha güçlüdür. İşitme duyu organı olan kulağınız ile beyin arasındaki sinir hatları, göz ile beyin arasındaki sinir hatları 20-25 kat daha zayıftır. Bu sebeple görsel kayıtlar ve zihinsel imgeleme kalıcı izler bırakır.

Bazı insanların zihinsel imgeleme ve görsel hafızayı ne kadar çok iyi kullandıklarına ilişkin, Ali Erkan Kavaklı’ bir makalesinden kullandığı örnekleri sizlere aktarmak istiyorum:

 

Dünya Hafıza Şampiyonu Kim Peek, bu alanın en büyük ustası sayılıyor. 12.000 kitabı ezbere biliyor. Ansiklopediyi bile ezberliyor. Caddeleri, sayıları, tarihi olayları harikulade hatırlıyor. Kitap okumaya başladı mı kendini kitaba veriyor. Bir anda iki satır birden okuyor, birini sağ, diğerini sol gözüyle.

Kim Peek, engelli bir adam, babasının yardımıyla yaşıyor, ama hafızası mükemmel.

* İngiliz Daniel Tammet, hesaplama ustası. 10 dil konuşuyor. “Sayıların Kafadaki Tiyatrosu” adlı bir de kitap yazan Tammet, bir çeşit engelli. Bir dili bir hafta da öğrenebiliyor. 13’ü, 97’ye böl, denildiği zaman beyni bir makine gibi çalışıyor. Gözünü kapıyor, sonra sonucu söylemeye başlıyor: 0,13402061.

Daniel Tammet, sayıları kendilerine mahsus bir karakterde görüyor. Ona göre sayılar renkli, karanlık, parlak, sönük, sesli veya sessiz, sevindirici veya korkutucu.

9 sayısı büyük ve koyu mavi. 37 ise şekilsiz ve yuvarlak. 87 yağan kar gibi.

Buna karşılık 9331 sayısı mavi, yeşil ve beyaz.

Sayıları hesaplamaya başladığında, kafasında ışık oyunları başlıyor, Bir çeşit düşünce atleti gibi.

Tammet, çocukken arkadaşları ile oynamamış, kendi dünyasına çekilmiş, sadece sayılarla uğraşmak ona mutluluk vermiş. Doktorlar Tammet’in bir çeşit otistik olduğunu, fakat çok yüksek bir zekâya sahip bulunduğunu söylüyorlar.

Üç sene önce Tammet, Oxfort’a çağrıldı. Düşünce rekoruna imza attı. Pi sayısını ezbere hesapladı. Son yılların en önemli rekorunu kırdı.

Araştırmalar Tammet’in sayısal hafızasını gelişmiş ve büyümüş olduğunu ortaya koydu. Bu sayede Tammet, sayıların ustası oldu.

Daniel Tammet, dil yeteneğini de fevkalade geliştirmiş. Yabancı kelimeler, sanki ona doğru uçuyor ve o bu kelimeleri hafızasına kazıyor. Kelimeleri, resimler ve sayılar gibi ezberliyor. 10 dili konuşuyor. Bir dili bir haftada öğreniyor.

 

      Zihninizde oluşturduğunuz görüntü ve resimleri filmleştirdiğinizde,  görsel hafızanızı gereği gibi kullanmış olursunuz. Bu filmleştirme bilinçli ise hatırlamanız çok daha kolay olacaktır. Hafıza Tekniklerinde özellikle görsel hafızadan (Öyküleme-bağlama yöntemi…) yararlanılmaktadır. (Sisimo Hafıza Teknikleri 1-2-3 setimizde müthiş örnekler verdim. Ve görsel hafızayı geliştirme ile ilgili inanılmaz yöntemleri de bu setimizde bulabilirsiniz.)

Öğrenmede ve hafızanın gelişiminde gözlemleme ve görsel hafıza çok önemlidir. Bir resim (görüntü), bin sözcüğe bedeldir.

 

Zihinsel İmgeleme ile bilgiyi görselleştirmede Luciano Passuelloon’a kulak verelim:

   “Zihin dilimizi öğrenerek onu tam kapasitede kullanabilir ve olağanüstü bir hafızaya sahip olabiliriz. İnanın bu sandığınızdan daha kolay! Zihnimiz resimlerle düşünür… Görme duyumuz en sofistike ve en gelişmiş duyumuzdur. Bu nedenle, beynimiz görüntüleri, özellikle de somut objeleri depolamada ve yönlendirmede son derece başarılıdır. Soyut sembolleri, mesela bir sayfada yazılı sözcükleri hafızamıza kaydetmek genellikle güçtür. Sözcükler sağlıklı iletişim kurmak için bizim oluşturduğumuz yapılardır ancak ne yazık ki beynimizin bilgiyi işlemesi açısından elverişli değildir.

    İmgeleme, zihnimizin kullandığı dildir. İmgeler zihnimizin sözcükleri, zihin dilimizin tuğlalarıdır.
    Bir “at” düşünmeniz istendiğinde, aklınıza ne gelir? At sözcüğünü oluşturan A ve T harfleri mi, yoksa ete kemiğe bürünmüş bir at mı? Elbette gerçek bir at gelir gözlerinizin önüne. Rüyalar da her zaman görüntülerden oluşmaz mı? Zihnimiz bizimle şekiller ve görüntüler aracılığıyla iletişim kurar. Bu durumu avantaja çevirmek de bizim elimizdedir.” Zihnimizde oluşturduğumuz imgeler ve görüntüler müthiş bir hafızaya sahip olma yolunda çok önemlidir. Görsel hafızanızı geliştirmek için gayret gösteren bir insan olma dileğiyle…

 Ferit DELEN
feritdelen@gmail.com
Kaynak: www.gencgelisim.com