Dikkat Yazılı Var!
Ahmet Gülüm, gerçek sınavlardan ve cevaplardan derlenen "Dikkat Yazılı Var" ve "Yine mi Yazılı Var?" isimli kitaplarında öğrencilerin yazıları sorularına verdikleri ilginç cevapları konu ediyor. Bu cevaplara gülsek mi ağlasak mı bilemedik. Aşağıda örneklerini göreceğiniz cevapların imla ve gramer hatalarına dokunulmadı. Öğrencilere sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar orijinal halleriyle karşınızda!

Kazasker nedir?
— Yolunmuş kaza kazasker denir. (Cemal - Ortaokul 2)
Dünyamız nasıl oluşmuştur?
— Dünyamızı insanlar kurmuştur. Dünyamız temiz sular, temiz hava ve temiz yolları yani temiz yollarla dünyamız güzel bir şekilde oluşur. (Seda - Ortaokul 2)
Türkiye'nin özel konumunu açıklayınız.
— Türkiye çok özel bir konuma sahiptir. Özel bir konuma sahiptirden dolayı özel konum başka kimseyi ilgilendirmez. Ama etrafımızdaki devletler özel konumumuza karışıp dururlar. Hâlbuki hiç karışmamalılar. (Selim - Ortaokul 2)
Enlem nedir?
— Bir canlının boyunu posunu ölçmeye yarayan şey. (Ali - Ortaokul 2)
Boylam nedir?
— Mesela kapının oraya gittiyimizde boyunuzu ölçebilirsiniz, buna boylam denir. (Yavuz - Ortaokul–2)
Bir şeklin düz bir şekilde destek olmadan durmasıdır. (Serdar - Ortaokul-2)
Fotosentez nedir?
— Ayın dünyaya yaklaşıp uzaklaşmasına fotosentez denir. (Davut - Lise 1)
— Fotoğraflayıp sentezlemek olayına fotosentez denir. (Orçun - Lise 1)
Terliksi hayvan ne demektir?
— Terlik giymeden dolaşıp duran deyişik türdeki hayvanlara Terliksi hayvan denir. (Sevda - Lise 1)
Ova Nedir?
— Dümdüz ve uçsuz bucaksız şahane yerlere ova denir. (Hakan - Ortaokul 2)
— Çukur mukur gibi yamukluklara ova denir. (Ali - Ortaokul 2)
— Boş ve yamuk araziye denir. (Fatma - Ortaokul 2)
— Yaylaya benzeyen, şehirden uzak kimsenin gitmediği, yazın ter atmak için gidilen yerler ovadır. (Mahmut - Ortaokul 2)
Ovalar kaça ayrılır?
— Dörde ayrılır: Yeşil ova, kurak ova, ağaçlık ova ve güllük gülüstanlık ova. (Esma - Ortaokul 2)
— Ovalar dörde ayrılır. Doğu, batı, kuzey, güney. (Ali - Ortaokul 2)
— Çukur ova, düzlük ova ve yamuklu ova diye üçe ayrılır. (Ufuk - Ortaokul 2)
Ölçek nedir?
— Bir ilmi birim birimidir ve ölçeğin tanımını yapmak için ölçek gerekir. (Arif - Ortaokul 1)
Ölçek çeşitleri nelerdir?
— 1. Terazi tartı ölçek, 2. Fakir ölçek, 3. Zengin ölçek (Melek - Orta 1)
- Boy ölçeyi, kilo ölçeyi ve kesir ölçeyi (Ayşe - Ortaokul 2)
Hangi durumlarda ara seçime gidilir?
— Meclis başkanlarının iflası durumunda ara seçime gidilir. (Ayşe - Ortaokul 3)
Meclisin görev ve yetkileri nelerdir?
— Mahkemelerce ölmesi kesinleşenlerin ölmesine izin vermek. (Orhan - Ortaokul 3)
Karadeniz bölgesinin geçim kaynakları nelerdir?
— Balıkçılık hamsi yani aççık tarım, nataşa en çok geçim kaynağı olanlarıdır. (Halil - Ortaokul 2)
Karadeniz bölgesindeki tarımı anlatınız.
— Karadeniz bölgesinde toprak çok verimlidir. Burada en çok hamsi yetiştirilir. Hamsi önce ovalarda, sonra yamaçlarda, en sonunda dağlarda yetiştirilmiştir. Bu bölgemizde kışlar çok yağışlı olduğundan hamsiler serada yetiştirilir. (Hatice - Lise 2)
Kasabayı kim yönetir?
— Şerif ve adamları. (Kamil - İlkokul 5)
— Kasabayı ihtiyarlar heyeti ve köy bekçisi yönetir. (Yavuz - Ortaokul 2)

Lilay Koradan 
lilaykoradan@mynet.com