Zamane Gençleri ve İndigolarBüyüklerin gençler için kullandıkları bir tabir vardır: “Zamane gençleri” Büyüklere göre zamane gençleri kendi gençliklerine benzemez, daha çok şey bilir ve boyunlarından büyük işlere kalkışırlar. Birçoğu asi ruhlu ve başına buyruktur.

Büyüklerimiz yeni neslin farklılıklarını fark edip “zamane” demiş; batılılar ise, “indigo ve kristal” kavramlarını kullanmışlar.

İndigolar, olağanüstü davranışlar gösteren ve kendilerinden önceki nesillere göre daha üstün ve farklı bir bilişsel potansiyel ve gizil niteliklerle dünyaya gelen bireyler olarak kabul edilir. İndigo sözcüğü, bu özelliklere sahip çocukların çevrelerinde görüldüğü ileri sürülen aura renginden gelir. Nancy Ann Tappe, 1982’de indigolardan bahseden ve onları tanımlayan ilk kişidir. İndigolar, 1980’li yılların sonlarında dünyaya gelenlerdir. Yani şimdiki çocuk ve gençler arasında bulunurlar.

Çocukluk döneminde çok erken veya çok geç konuşurlar ve genellikle hiperaktif oldukları düşünülür; yetişkin tavırlar sergileyerek, bireyselliğin çok erken farkına varırlar. Asalet duygusuyla dünyaya gelirler ve birer asil gibi davranırlar. Alışık olmadığımız yaşam biçimlerine sahiptirler. Birçok şeyi kendi geliştirdikleri yöntemlerle yaptıkları için, alışılmış sistemleri yıkan birer genç olarak görülebilirler. Biraz sabırsızdırlar, isteklerinin hemen gerçekleşmesini isterler. Her şeyi biliyormuş gibi bir havadadırlar. Kıpır kıpır ve aşırı hareketlidirler. 
İndigolar yüksek bir duyarlılığa sahiptir. Yetişkinlik çağlarında insanlık için çok önemli düşünceler öne sürebilir ve büyük kararlar verebilirler. Dünyada baş gösteren küresel ısınma, ekolojik tahribat, iklim değişimleri, tükenme noktasına gelen kaynaklar gibi ciddi sorunların çözümünü arayacak, insanlık tarihi ile birlikte başlayan savaşların olmaması için gayret gösterecek, insanlar arası sevgi ve hoşgörü bağlarının güçlenmesi için savaş verecek birer lider olabilirler. 

Nancy Ann Tappe, indigoları tarif ederken 4 tip olduklarını ve her tipin ilerde seçebileceği meslekleri açıklar. 
1. Hümanist (insancıl) İndigolar: Yüksek düzeyde sosyal becerilere sahiptirler. İnsanlarla çok iyi anlaşırlar ve yabancı ortamlara çok çabuk ısınırlar. Güçlü dostlukları ve sıcak ilişkileri vardır. Kendilerini kontrol etme yetenekleri zayıftır, sabırsızca davranırlar. Aynı anda birçok alana ilgi duyabilirler, biraz da maymun iştahlıdırlar. Odaları da düşünceleri gibi dağınıktır. Kitaba ilgi duyarlar. 
Tercih ettikleri meslek alanları şunlardır: Tıp, eğitim, ticaret, hukuk, siyaset…

2. Kavramcı İndigolar: Bu gruba girenlerin soysal becerileri zayıftır; çünkü onlar bütün enerjilerini çalışmalarına verirler. İnsanlarla bir arada olmaktan çok yalnız çalışmayı severler. Atletik bir yapıya ve yoğun bir enerjiye sahiptirler. Yönetmeye ilişkin birçok problemleri vardır; erkekler annelerini, kızlar da babalarını yönetirler. İnsanlardan kaçtıkları için çoğu zaman sorunlar yaşayabilirler. 

Tercih ettikleri meslek alanları şunlardır: Uzay bilimi, mimarlık-mühendislik, askerlik, tasarımcılık, pilotluk...
3. Sanatçı İndigolar: Bu gençler, fiziksel yapı olarak ufak tefek ve zayıftırlar. Duygusal ve narin bir ruh yapıları olduğu için çok kırılgandırlar. Sanatsal yönleri daha çok gelişmiştir. Sanatla ilgilenmekten çok sanatçı kişilikleri ağır basar. Bir anda birçok alanla ilgilenebilirler; fakat sonradan bir alanda uzmanlaşarak çok iyi bir sanatçı olabilirler. Ressam, heykeltıraş, müzisyen, şair olabilirler. Tıp, astroloji, felsefe gibi meslekleri de tercih edebilirler.     

4. Boyutlar arası İndigolar: Bu indigolar, fiziksel olarak iri yarıdırlar. Bu yüzden kendilerine son derece güvenirler. Gerektiğinde fiziksel güç kullanıp kontrolü ellerinde tutmaya çalışırlar. Emirlere uymaktansa emir vermeyi tercih ederler.

İndigo sözcüğü, kültürümüze pek uymayan ve yabancı duran bir kavram. Ayrıca indigolarla ilgili birçok açıklamada abartılmış özellikler sıralanır. Ben bu gerçek dışı açıklamaları pek sahici bulmuyorum. İndigo kavramı ve ona atfedilen olağanüstü nitelikler, gerçek dışı iddialardır. Sanırım günümüz gençlerini “zamane” kavramı daha doğru ve gerçekçi olarak ifade eder. 
Gelecek dünya düzenini şimdiki gençler belirleyecek ama bu, onların özel görevli veya gizil güçlerle dünyaya geldikleri anlamına gelmez. Onlar önceki nesillere göre daha şanslı olarak dünyaya geldiler. Dolayısıyla farkındalıkları yüksektir ve yeteneklerini daha kolay keşfedebilmekte ve daha hızlı geliştirebilmektedirler.

Çetin Özbey
www.cetinozbey.com

Kaynak: www.gencgelisim.com