İş’e Gönülden Katılımı Sağlamak ElinizdeYöneticilik, belirlenmiş kıstasları ‘sevk, idare ve organizasyon’ ile geçiştirilemeyecek büyüklükte bir tanımla anlamını arıyor. İnsanla çalışılıyor ve insanla uğraşılıyor. İnsanı anlamadan yorum yapmak, insanı yorumlamadan duygudaşlık oluşturabilmek, duygudaşlık oluşturulmadan işe nitelik katmak mümkün görünmüyor. İşe gönülden katılımın sağlanmadığı yeni dünya düzeni artık ‘iflas’ını istiyor.  Bitişini, kendisini ve durumunu inkâr ederek ilan ediyor. Belirlenmiş kurallar ve tartışılmaz yönetim anlayışlarının artık sorgulanır olduğu bir anlayış egemen hale geliyor.  Katı kurallar daha esnek bir yapıya doğru yöneliyor.

İnsansız çalışma sisteminin hizmet sektöründe yerinin olmayacağı bir büyük çaresizlikle gün ışığına çıkıyor. Çalışmanın, üretimin, hizmetin merkezinde olan insan, vazgeçilmezliğinin farkında olarak işe, üretime, hizmete can kattığının bilincine varıyor.  Bu hali ‘tatsız kılmak’ da ‘tatlandırmak’ da yine insanın anlayışı belirliyor. Yaklaşımların ve uygulamaların niteliği ile bir şeyler anlam kazanıyor.

İşletmeye Hayat Veren Kurallar
‘Başarılı yöneticilik’ demek, katılaştırılmış bir kurallar manzumesinin harekete geçirildiği ve insanların duygularını görmezden gelen bir anlayışa sahip olmak değildir. Başarılı yöneticiliğin bazı kuralları var. Anlaşıldığı ve uygulandığında işletmeye hayat verecek bu kurallardan bazıları şunlar:
 1. İşi iyi tanımla.
 2. Çalışacak kişi kıstasını doğru belirle.
 3. Zamanlamayı ayarla.
 4. Çalışan kişinin ortamdaki işini yapmaya engel olabilecek bütün unsurları kaldır.
 5. Çalışan kişinin özel sorunlarını işine taşımamasını sağla.
 6. Duygusal zaaflara düşen çalışanın bu halini gider. Sorunlarıyla geldiğinde fayda yerine zarar verebilir. Bunu önle. Gerekirse kısa süreli izinler ver, dinlendir.
 7. İşin akışında çalışanın ‘iş körlüğü’ yaşaması halinde onu eğitimle uyandır.
 8. İşin akışında çalışanın ‘iş stresi’ne düşmesini önle. Dış etkenlerden yıpranan duygularını oku, anla ve rahatlat.
 9. Çalışanın ruhuna zarar verecek bütün davranışlardan kaçın. Bu tarz davranışlarla o kişiyi de, o kişiyle beraber zamanı da, iş gücü kaybı yanında verimliliği de kaybetmiş olursun. Kaş yaparım derken, göz çıkartmak marifetinden uzaklaş.
 10. Başarılarında ödüllendir.
 11. Başarısızlıklarında yeniden anlat.
 12. Eğit, öğret.
 13. Sevdir, nefret ettirme.
 14. İşini, kurumunu, insanlarla iletişimini mutluluk eksenli benimsemesini sağla.
 15. Olumlu yaklaşımlar kazanmasını sağla.
 16. Gelişimleri için yatırım yap. Her ne yaparsan işletmene bir şekilde dönüşümü olacaktır.
 17. Problemlerinde dinle, anla, çözümleyici ol.
 18. Çift başlı yönetimlerden sakın.
 19. Adaletli davran.
 20. İşe gönülden katılımı sağla.
 Yöneticilik; İlgi, Bilgi, Sabır, Anlayış, Emek ve Yürek ister.
Daha nitelikli bir iş gücünün ortaya çıkması ve işletmelerin verimli sonuçlara ulaşabilmeleri için işe ruhunuzu ve yüreğinizi katın! İnanın, kaybetmeyeceksiniz ve değdiğini göreceksiniz.

Abdüllatif Erdoğan
info@aerdogan.com

Kaynak: www.gencgelisim.com