İş Hayatında NLP Açılımı


NLP’yi iş ve özel hayatın ivme ve enerji kazanımı için önemli bir açılım olarak görmenin yanında mucize olarak da değerlendirmemek gerek. Kullanmasını bilmeyenin elinde hiçbir anlam ve değer ifade etmez.

Eğer iyi bir planlama ve programlama yapabilirseniz ve bu konuda sabır ve tahammül gösterebilirseniz NLP size bir açılım ve katkı sağlayabilir. Bunun için biraz yemek tarifi yapalım. İhtiyacımız olan malzemeler:
·         Yeterince zihni kaynak,
·         Kaynakları ideale dönüştürebilecek yetenek,
·         İdealleri gerçekleştirebilecek bir dil,
·         İdealleri gerçekleştirebilecek dilin nasıl kullanılabileceğinin yöntemi,
·         Ruh halinin kontrol edilebileceği bir güç,
·         İnanışları sıraya koyabilecek bir anlayış,
·         Elde edilen sonuçları değerlendirebilecek bir süzgeç,
·         Bütün bunları öğrenebilecek bir sezgi,
·         Bütün bu öğrenilenleri yorumlayabilecek program altyapısı,
·         Tüm verileri belli bir program dâhilinde kurgulayıp yoğuracak ‘değerler cetveli!’
Yukarıdaki malzemeleri sıralı, düzenli ve güzel bir şekilde kullanarak ‘kişisel hedeflere ulaşma’ ve ‘kariyer limanlarına sağlıklı bir şekilde demir atma yolculuğu’nda daha hızlı ve etkili şekilde başarı sağlayıcı çözüm olacaktır.
İş hayatının her adımında kontrollü adımlar önem taşır. Kontrollü adımlar güven verici ilişkilere ve anlayışlara yol verecektir.
İş hayatına taşınan bir NLP ile;
·         Kişiye özel düşünce,
·         Sistemi geliştirmeye yönelik bir anlayış,
·         İşe ve işletmeye değer katmaya varan bir intikal,
·         Sürekli proje üretimiyle oluşan bir işsel güvenlik,
Konularıyla katkı sağlayarak;
·         Etkin olmayı,
·         Yetkinliğe ulaşmayı,
·         Öz saygıyı yaşamayı ve
·         Kaliteyi kazandıracaktır.
İş hayatında NLP yeni başlayanlara ve her düzeydeki ilgililere;
·         İlişkilerin sağlıklı yürütülmesinde ve geliştirilmesinde,
·         İş’te başarılı sonuçlara ulaşılmasında,
·         Kişisel ispat ve başarı davasında,
·         İş dünyasının tüm zamanlarında kendini geliştirme ve gerçekleştirme
programlarında birçok faydalarıyla güzellik katacaktır.
İş hayatında temel bakışınıza zamanla farklılıklar ve değer katarak;
  • İş düzeni kurma ve geliştirme teknikleri,
·         Çözüm odaklı anlayış geliştirme,
·         Nitelikli bir davranış,
·         Özgüvenli ve yetenekli bir ilgi
ile uçarken uçuran bir ‘İş Hayatında Sonuç Odaklı Bir Sinir Dili Programlaması’ yaşanması olarak görülmelidir.
NLP’yi iş hayatında kullanmayı başaran bir kişi NLP’ye daha anlamlı ve değerli bakışlar içerisinde olacaktır. Teoride kalan tüm öğretiler hiçbir hüküm ve anlam ifade etmemektedirler. Her şey uygulamaya döküldükçe bir anlam ifade eder. Böylelikle yaşanan sonuçların yorumu;
·         Yerini bulan,
·         Değer sunan,
·         Enerji veren,
·         Güzellik katan
Bir ‘iş yaşamı iksiri’ olacaktır.
‘İş hayatında yeni başlayanlar için NLP neler kazandırabilir?’in sonuçları da;
·         Kendini ifade edebilme,
·         Etkin ilişkiler kurabilme,
·         Çözüm odaklı anlayışlar geliştirme,
·         Olumsuzluklarla başa çıkabilme
Şeklinde gerçekleşen ‘lezzet kümesi’ne ulaşmak mümkün olacaktır.
NLP ile davranış gelişimini kazandırarak insanın nelere dikkat etmeleri gerektiğini de sunar;
·         Her zaman en iyisi olmak için gayret etme kültürünü edinmek,
·         Kontrol mekanizması oluşturarak olumsuzluklardan korunmak,
·         Davranışlarımızı ve düşüncelerimizi değiştirebilmek,
·         Herkesle iyi ilişkiler kurabilmek.
Sözün özü
İnanç içermeyen tüm anlayışlarda bir yerde bir şeyler eksik kalacaktır. İş Hayatındaki NLP Açılımı’nın ana teması ‘inançla beslenmiş’ olmasıdır.
Yaşayarak öğrenilecek güzel bir açılım!

Deneyin, istifade edeceksiniz.

Abdüllatif ERDOĞAN

abdullatiferdogan@hotmail.com

Kaynak: www.gencgelisim.com