HANGİ MESLEKLER BEYNİ NASIL GELİŞTİRİR? Ayın Mesleği: Avukatlık
İster üretim, isterse hizmet alanında olsun, mesleklerin varlıkları ve insanlığa sağladığı faydalar yadsınamaz. Çünkü her biri, toplumsal bir yaşam rolü üstlenmişlerdir ve refah seviyesinin en önemli göstergesidirler.

Gereken mesleki niteliklerin hakkını verdiğimiz sürece tüm meslekler beynimizi sağ ya da sol lobda ( ya da her ikisinde) etkili olmak üzere geliştirirler. Bir mesleğe başlayıp da hiçbir çaba sarf etmeden beynimizin kendiliğinden gelişmesini beklersek yanılırız. Önemli olan, kendimizi çok iyi tanıyıp, ömür boyu severek ve mutlu olarak icra edebileceğimiz, üretken olabileceğimiz, eserler ortaya koyabileceğimiz ve kendisiyle bütünleşebileceğimiz bir mesleği seçebilmemizdir.
Bu ay, beyinsel açıdan inceleyeceğimiz meslek ise : “Avukatlık”
TDK Sözlüğü’nde avukatlık, “ Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse” olarak tarif edilir. Dikkat edildiğinde bu mesleğin icrasında, hak ve yasa kavramları ana esaslar olarak ele alınmaktadır.
Avukatlık, sorumluluğu çok fazla olan ve sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektiren bir meslektir. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdendir. Ayrıca güçlü olduğu kadar, adeta kelimelerle adeta dans edercesine etkili bir iletişim, ikna kabiliyeti, sürekli gelişen ve değişen yasaları yakından takip etme niteliklerinin yanında, yüksek sorumluluk alma, kamu çıkarını gözetme, tarafsızlık, soğukkanlılık, sır saklama, etik değerleri gözetme ve dürüstlük gibi erdemleri de bünyesinde barındırması gereken bir meslektir. Mağdur edileni hakkını koruma ve vatandaşın adalete olan güvenini sağlama görevi yine avukatlık mesleğinden beklenen değerlerdir.
Avukatlık mesleği ilk bakışta daha çok akademik zekânın unsurları olan, mantıksal ve sözel kapasitelerin güçlü bir şekilde kullanımını gerektirmekle birlikte, konusu insan olan tüm mesleklerde olduğu gibi, içedönük ve duygusal zekâların da kullanımını önemle gerektirir.
Bu meslekte sözel, işitsel, mantıksal zekâların kullanımı için sol beyin güçlü olarak çalışmalıdır. Çünkü binlerce sayfayı geçen yasaların dikkatle okunup anlaşılması, yorumlanması ve bu öğrenilenlerden yola çıkılarak insanlarla ve mahkeme heyetiyle etkin bir iletişim sağlaması gerekmektedir. Tüm bunlarla birlikte, kendisine müracaat eden kişinin yaşadıklarını, anlattıklarını, zihninde canlandırabilme, kişinin doğru söyleyip söylemediğini anlayabilme ve işlemlerini takip ederken vicdan muhasebesi yapma, etik ve ahlaki bütünlülük ile iç sesini dinleme gibi niteliklerin de içerisinde barınması gerektiği ve hayati kararların verilmesine sebep olan bir meslektir. Bu da sağ beynin etkin bir biçimde kullanılmasını gerektirir.
Başarılı bir avukat, beyninin her iki yarısını da etkili bir şekilde kullanır ve gerektiğinde birinden diğerine kolaylıkla geçebilir. Böylece nöronları arasındaki bağlantıları geliştirerek beynini sadece yığılmış bilgi deposu olarak değil, aynı zamanda düşünce, muhakeme, akıl yürütme, problem çözme ve etkin iletişim becerileri gelişmiş bir şekilde işlevsel olarak kullanır.
Hazırladığımız “Mesleki Nitelikler Ve Beyin Aktiviteleri Analizi”nde 30 kriter baz alınarak, avukatlık mesleğinin, beyni hem hemisferik açıdan (sağ-sol beyin lobları) ve hem de çoklu zekâ açısından nasıl geliştirdiğini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Bir sonraki yazımızda başka bir mesleği beyin kullanımı açısından incelemek üzere hoşçakalın…

Avukatlık Mesleği
Hemisfer Kullanım Ağırlığı
Çoklu Zekâ Kullanım Ağırlığı
Nitelikler
Sol Beyin
Sağ Beyin
 1. Üst düzeyde akademik ve sözel yetenek
X

Matematiksel, Mantıksal, Sözel, İşitsel
 1. Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme
X
X
Matematiksel,Mantıksal, Sözel, İşitsel, ,Görsel-Uzaysal
 1. Olayları derinliğine araştırma, inceleme
X
X
Matematiksel, Mantıksal, Sözel, İşitsel, Görsel-Uzaysal
 1. Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme, empati kurma
X
X
Sosyal, Sözel, İşitsel, İçedönük,Duygusal
 1. Akıcı konuşma becerisi
X

Sözel, İşitsel
 1. Davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinlemek
X

Sözel, İşitsel
 1. Davayla ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletmek, sorular sormak
X

Sözel, İşitsel, Mantıksal
 1. İlgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını bilmek, incelemek
X

Sözel, İşitsel
 1. Savunma metnini hazırlamak, savunma amacıyla konuşma yapmak
X

Sözel, İşitsel, Mantıksal
 1. Hukuki belgelerin hazırlanması
X

Sözel, İşitsel
 1. Yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmek, yorumlamak
X
X
Mantıksal, Sözel, İşitsel, İçedönük
 1. İkna gücü
X

Sözel, İşitsel, Sosyal
 1. Objektiflik

X
İçedönük, Duygusal
 1. Sorumluluk duygusu

X
İçedönük, Duygusal
 1. Mantık ve sezi
X
X
Matematiksel, Mantıksal, İçedönük
 1. Tarafsızlık
X
X
İçedönük, Duygusal, Sosyal
 1. Soğukkanlılık

X
İçedönük, Duygusal, Sosyal
 1. Araştırma, gözlem yapma, analiz etme, sentezleme, problem çözme, belirsizlikleri inceleme
X

Matematiksel, Mantıksal
 1. Okumak, dinlemek, anlatmak
X

Sözel, İşitsel
 1. Dikkatli ve sabırlı olmak

X
İçedönük, Duygusal
 1. Vicdan muhasebesi yapmak

X
İçedönük, Duygusal
 1. İnsanlara karşı saygılı olmak
X
X
Sosyal, Sözel, İşitsel, Bedensel, Kinestetik, İçedönük
 1. Bağımsız Olmak

X
İçedönük, Duygusal
 1. Güvenirlik

X
İçedönük, Duygusal
 1. Sır Saklamak

X
İçedönük, Duygusal
 1. Ahlaki ve Etik Bütünlülük
X
X
Sözel,İçedönük, Duygusal
 1. Hassasiyet ve İncelik
X
X
İçedönük, Duygusal
 1. Gerçeklere Uygun Davranış
X
X
Sosyal, Sözel, İşitsel, Bedensel, Kinestetik, İçedönük
 1. Empati Kurmak
X
X
Sözel, İşitsel,İçedönük, Duygusal
 1. Kamu Yararını Gözetmek
X
X
İçedönük, Duygusal
30 Kriter Oranı
Sol
22/30
Sağ
20/30
Sonuç:   Sol Beyin Ağırlıklı


Selçuk Alkan 

            selcukalk@hotmail.com

            Kaynak: www.gencgelisim.com