GENÇLER SESLERİNİ TÜRKİYE’YE AIESEC İLE DUYURUYOR Ana faaliyet alanı Uluslararası Staj Değişimi olan AIESEC, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından yürütülmektedir. AIESEC üyeleri her yıl binlerce üniversite öğrencisi için sundukları Uluslararası Staj Değişim Programları ile kendilerini geliştirmekte ve liderliği yaşayarak öğrenmektedirler.
Her yıl Aralık ayında gerçekleşen AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi AIESEC Dünyası’nın da en büyük kongreleri arasındadır.  Bu yıl 10-13 Aralık tarihleri arasında Antalya Quenn Elizabeth Otel’de gerçekleştirilen kongreye 12 farklı ilden yaklaşık 600 üniversite öğrencisi katılım gösterdi. 
Kongre’nin 3.günü gerçekleştirilen ”Youth to Business Forum” organziasyonu ile Girişimcilik,Yeni Medya Düzeni, Gelişen Ekonomiler, Y Jenerasyonu ve Pazarlama konu başlıklarında alanında lider firmalarla üniversite öğrencileri bir araya geldi.  İlk oturumda firmalar kendi konuları ile ilgili bilgi aktarırken ikinci oturumda üniversite öğrencilerinin konular hakkındaki düşüncelerini paylaşıp tartışabilecekleri bir oturum yapıldı.
Digiturk, Turkcell, Yapı Kredi, PwC, DHL Global Forwarding, Bristol-Myers Squibb, ING Bankası ve Brown Forman forum’a katılım gösteren firmalar oldu.
Girişimci Gençler İçin Öne Çıkan Sektörler
AIESEC’li üniversite öğrencileri girişimciliğin hala istenilen seviyede olmadığını; önlerindeki engelleri belirterek desteklemektedir. Bu engellerin üniversitelerde eğitimlerin sadece teori üzerinden değil de; uygulamalı eğitimin de yer alması ile aşılacağı düşünülmektedir.
AIESEC’li bireylere hangi sektörlerde firma kurmak istersiniz diye sorduğumuzda öne çıkan ilk 3 sektör enerji, üretim ve hizmet sektörü olmaktadır.
E-Ticaret İle Gelecek
Üniversite öğrencileri günümüzde E-ticaretin yaygınlaşmaya ve gelişmeye açık bir alan olduğunu düşünürken 2020 yılında hayal bile edilemeyecek noktaya geleceğini belirtmektedirler. Özellikle E-ticaretin tekstil, otomotiv, alışveriş ve turizm sektörlerini hakimiyetiyle etkisi altına alacağı ve tüm ticaret sitelerinin online simülasyon fırsatı sunması gerektiği düşünülmektedir. Artık gençlerin gözünde 2020 E-ticareti online bir odada alışverişi AVM’lerde geziyormuş gibi, parfüm kokusunu gerçekten alınabildiği, arabaların özel seçimlerle sipariş edilebileceği bir ortam olacağı belirtilmektedir. 
Satın Almanın Anahtar Kelimesi; “Markalaşma” 
AIESEC’li gençler; marka çeşitliliği, markanın çok fazla alanda var olmaya çalışması ve olumsuz tüketici yorumlarının markanın var olma çabası önünde kriz yaratabilecek engellerden olduğu görüşünü savunuyorlar. 
Markaların pazarda kendine yer yaratması için ürününü sürekli geliştirmesi, güvenilir ve samimi bir çizgisinin olmasının önemli olduğunu savunurken; trendlere uygun, kolay akılda kalan mottolarla piyasada olan markaların daha çok tercih edildiği söyleniyor.
Gençler için satın alma davranışına etki eden en önemli etmenlerin; markanın imajı, güvenilirliği, kalitesi, fiyatı samimiyeti ve yenilikler yapması olduğunu düşünüyorlar. 

Yeni Medya Düzeni
Üniversiteli gençler sosyal medyanın her geçen gün gücünü arttıracağı konusunda hem fikir. Fazla bilgiye az maliyetle ve kısa sürede ulaşmak internet kullanıcıları için cazip gelse de yanlış bilgiye ulaşma olasılıklarının olduğunu yadsımıyorlar.
Gençlerin yüzde 92’sinin kullandığı sosyal ağlar markalar için de önemli bir Pazar haline geliyor. Gençler bu ağlardan ilgilendikleri markaları takip ederek markanın yeniliklerinden, açık iş pozisyonlarından ve sunduğu fırsatlardan haberdar oluyorlar.
Geleceğin liderleri markaların sürdürülebilir olması için online pazarlamaya gerekli bütçeleri ayırmaları gerektiği görüşündeler.

Y Kuşağı Firmalardan Ne bekler
AIESEC’li gençlerin gözünden bakıldığında Y Kuşağı; özgüveni yüksek, hırslı, yeniliklere açık, yaratıcı ve lider kişiler. Y kuşağının en çok çalışmak istediği sektörler otomotiv, inşaat ve bilişim sektörleridir.
Sorumluluk almaktan çekinmeyen Y Kuşağı bireyleri özgür çalışma ortamının ve üstleri tarafından takdir edilmenin performanslarını artıracağını belirtiyorlar. Bu neslin işverenlerden en büyük beklentisi bireysel gelişim fırsatı.

Kaynak: www.gencgelisim.com