Öğrencilerin Alışkanlık ve Öğrenme Döngüsü

Kendini kontrol etmeye başlamanın ilk basit adımı, alışkanlıkları tanımak, onların huyunu, suyunu öğrenmek ve en kolayından en zoruna doğru uzanan bir terk etme faaliyetine girişmektir Genç Dostum.

Alışkanlık Türleri Nelerdir?
            Her yetişkin insan, tamamen alışkanlıklardan oluşmuştur; ama çoğu bu durumdan habersizdir. Hatta alışkanlıkları olduğunu bile kabul etmezler.
Alışkanlıklar fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç ayrı bölüm altında incelenebilir. Bu üç merkez de alışkanlıklarla doludur; her merkezin özelliği ve hızı farklıdır. En hızlı işleyen merkez hangisidir dersiniz? Tabii ki duygu merkezi!
Bizler hepimiz duygu insanıyız. İlk tepkiyi duygularımızla veririz. Daha sonra fiziksel merkez, en son olarak da zihin merkezi devreye girer. Onun için derler ki, on defa düşün bir defa konuş. Ya da öfkeli bir anında ilk tepkiyi vermeden önce yüze kadar say ki duygularını bir an için de olsa devre dışı bırakabilesin.
Deniliyor ki: “İnsan bütün alışkanlıklarını öğreninceye kadar kendini tanıyamaz.” Alışkanlıkların gözlemlenmesi ve incelenmesi özellikle güçtür, çünkü onları görmek ve kaydetmek için insanın bir an için bile olsa onlardan uzaklaşması, kurtulması gerekmektedir. İnsan, belli bir alışkanlık tarafından yönetildiği müddetçe onu gözlemleyemez; fakat ilk adımda güçsüz olmakla birlikte onunla savaşmak üzere onu hisseder ve farkına varır. Bu nedenle alışkanlıkları gözlemlemek ve incelemek için insanın onlara karşı savaşmaya çalışması gerekir.

1.     Fiziksel Alışkanlıklar
Fiziksel alışkanlık ya da bağımlılık dediğimizde aklımıza ilk gelen şey hiç şüphesiz sigara alışkanlığıdır. Bu konuyla ilgili yapılmış olan sayısız araştırma sigara alışkanlığının vücutta yaratmış olduğu bağımlılığın en çok 20 günde atılabildiğini söylemektedir. O halde bu bağımlılığın esas nedeni tamamen psikolojik, yani zihinseldir.
Yaygın olarak göze çarpan diğer fiziksel alışkanlıklar ise çay, kahve, içki, uyuşturucu gibi zararlı maddeler, abur cubur yemek, sürekli televizyon seyretmek, kumar ve oyun alışkanlığı gibi alışkanlıklardır. Bunlara ek olarak hiç farkında olmadığımız ve kontrol etme ihtiyacı duymadığımız belirli hareketler ve tikler de vardır.
Belli bir çaba harcadığımızda fizik alışkanlıklarımızı yakalayabilir ve kontrol altına alabiliriz. Zaten alışkanlıkların gözlemlenmesine ilk önce fiziksel alışkanlıklardan başlamak gerekir. Önce bu alışkanlıklar tespit edilmeli daha sonra ise bunun kökteki asıl nedenleri analiz edilmelidir.

2.     Duygusal Alışkanlıklar
Dünyada yaşarken üzerinde tecrübeler yaparak bilgi edindiğimiz en esaslı kısım duygularımızdır. Bu bakımdan duyguların çok iyi incelenmesi, denetlenmesi ve kontrol altına alınması gelişim ve kendimizi tanıma bakımından çok yararlı olmaktadır.
Yaşam içinde aldığımız her türlü etkiyi duygular kanalından geçirmek zorundayız. Yani bize gelen her türlü dış etki, duygularımız üzerinde bir gerilim, bir baskı ya da bir gevşeme hali, bir hoşluk meydana getirir. Duygularımız ne kadar esnek ve ince bir hale gelmişse dış etkilerin varlığımız üzerinde meydana getireceği ıstırap da o kadar az olacaktır. Oysa duygularımızda bir katılık, bir sertlik mevcutsa o zaman gelen etkiler karşısında ıstırap çekeriz. İşte duygulardaki bu sertlik hali, alışkanlıkların meydana getirdiği kalıplaşmış, işlekliğini kaybetmiş durumlardır.
Bir Arap atasözü vardır: “Yağmur aynı yağmur ama bataklıkta dikenleri, bahçede ise çiçekleri büyütür.” der. Bize de gelen etki aynı etkidir ama duygularımız esnekse farklı tepki veririz, esnek değilse farklı tepki veririz.
Herhangi bir olay karşısında gösterdiğimiz reaksiyonları harekete geçiren ana unsur duygularımızdır. Bu durumda biz duygularımızı nasıl şekillendirmişsek olaylar karşısında alacağımız tavır da buna göre şekillenecektir. Örneğin, gurur, kibir, kıskançlık, öfke gibi yerleşmiş duygusal alışkanlıklarımız varsa, bu alışkanlıklarımız olaylar karşısında göstereceğimiz tavırları kontrol altına alır ve bizi istedikleri gibi yönlendirirler.
Duygular alanında negatif duyguları hemen ifade etme alışkanlığı ile savaşmaya çalışmak çok yararlıdır. Birçok kimse, kötü hava hakkındaki duygularını ifade etmekten kaçınmayı çok zor bulurlar. Bir şeyin ya da bir kimsenin, düzen veya adalet olarak benimsediklerini bozduğunu hissettiklerinde, negatif duygularını ifade etmemek insanlar için daha da zordur.

Negatif duyguları ifade etmemeye karşı yapılan mücadele, kendi kendini gözlemleme için çok iyi bir yöntem olması yanında aynı zamanda diğer bir özelliğe de sahiptir. Bu mücadele diğer istenmeyen alışkanlıkları yaratmadan insanın kendisini ya da alışkanlıklarını değiştirebileceği az sayıdaki yollardan birisidir. İşte bize bir ipucu! Bu nedenle, kendi kendini gözlemleme ve kendi kendini inceleme başlangıçtan itibaren negatif duyguları ifade etmeye karşı verilen mücadeleyle birleşmelidir.

3.  Zihinsel Alışkanlıklar
Zihinsel alışkanlıklarımız bizde yerleşmiş bulunan sabit fikirler ve önyargılardır. İnsanlar özellikle belli bir yaştan sonra genellikle belirli bir düşünme biçimi ve yaşam görüşü elde eder ve bunu hiç değiştirmek istemezler. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi kuşak çatışmasıdır. Bu görüşlere ters bir durumla karşılaşıldığında hemen savunma mekanizmaları devreye girer ve sabitlik korunur. Oysa her an her şey değişmekte ve zaman ilerlemektedir. Bu kaçınılmaz değişime karşı gelmek mümkün değildir. Çünkü bu durum varlığın doğasına aykırı bir durumdur.
Zihinsel düzeyde iyi kontrol edilmesi gereken bir başka alışkanlık konusu da inançlardır. Hepimizin kendine göre inançları bulunur. İnançlar sadece dini, manevi ya da felsefi anlamda ele alınmamalıdır. Her konuda inanç haline getirdiğimiz düşüncelerimiz mevcut olabilir. Bu inançlar da belli duygusal tavırlar gibi alışkanlık haline geldiğinde bizi ele geçirebilir ve yönetebilirler.
Fiziksel, duygusal ve fiziksel olumlu alışkanlıklarımızı koruyup olumsuzları bilinçli olarak değiştirdiğimizde istediğimiz şeyleri mutlaka kendimize çekeriz. Olumsuz alışkanlıkları 21 günlük süreç içerisinde önce terk edip daha sonrada değiştirebiliriz.

Verimli Ders Çalışmayı Engelleyen Zararlı Alışkanlıklar Nelerdir?
      Verimli ders çalışmaktan alıkoyan zararlı alışkanlıklar her öğrencide değişebilmekle birlikte en çok görülenler şunlardır:
·         Müzik dinleyerek çalışmak
·         Çalışma anında hayaller kurmak
·         Uzun süren telefon konuşmaları
·         Arkadaşlara “hayır” diyememek
·         Plansız, programsız çalışmak
·         Başarısız olunan derslerin dışlanması
·         Aşırı kaygı(güvensizlik)
·         Motivasyon eksikliği, isteksizlik
·         Günlük ayrıntılara boğulmak
·         Çalışmayı tamamlamadan bırakmak
·         Amaçları tam olarak belirlenmemesi
·         Dersler hakkında eksik bilgi, alt yapı eksikliği
·         Televizyona aşırı bağımlılık
·         Düzenli tekrarlar yapmamak
·         Zamanı denetleyememek
·         Yanlışlardan ders almamak
·         Çevrenin yüksek beklentiler içinde olması
·         Çalışma anında uygun dinlenme aralıkları vermemek
·         Ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak
·         Gözlerini yapamadıklarına çevirmek
Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Nelerdir?
Verimli ders çalışmak için etkin, iyi alışkanlıklar kazanmak gerekir. Başarılı olmanız ne kadar çok ders çalıştığınıza bağlı değil, ne kadar verimli çalıştığınıza ve öğrendiklerinizi nasıl kalıcı hale getirdiğinize bağlıdır. Bu yüzden verimli ders çalışma alışkanlığı geleceğiniz için çok önemlidir.
Verimli ders çalışma alışkanlıkları kazanmak için şu önerilere uymanız yararınıza olacaktır:
·         Amaçlarınızı, önceliklerinizi belirleyin
·         Planlı olun
·         Zamanınızı iyi yönetin
·         Sorumluluğu üzerinize alın
·         Verimli çalışabileceğiniz zaman ve mekanları belirleyin
·         Verimi azaltacak etkenleri ortadan kaldırın
·         Her sorunun bir çözümü olduğunu düşünerek sadece çözüme odaklanın
·         Başaracağınıza yürekten inanın
·         Dikkatinizi uyanık tutun
·         Başladığınız işi mutlaka bitirin

Alışkanlıkları Nasıl Değiştirebiliriz?

Alışkanlıkları değiştirmenin 6 basamağı vardır:

1.      Basamak: Değiştirmek istediğin alışkanlığın adını koy, tanımla

2.      Basamak: Kazanmak istediğin yeni alışkanlığı tanımla

3.      Basamak: Nereden başlayacağını belirle

4.      Basamak: Kimlerden yardım alacağını belirle

5.      Basamak: Yeni alışkanlığı benimseyerek uygulamaya başla

6.      Basamak: Yeni alışkanlık iyice yerleşinceye kadar 21 boyunca tekrar et

Bu aşamalar bilinçli olarak yapıldığında yeni alışkanlık yerleşecek ve sana yeni kapılar açacak, yeni beceriler kazandıracaktır Genç Dostum.

Veysel Yıldırım

KAYNAK: www.gencgelisim.com