KALICI ÖĞRENMEDE AKROSTİŞ TEKNİĞİ

Vizyonunuzu oluşturun ve onu sistematik biçimde izleyin. Başarının garantisi yoktur. Ancak, eğer hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir şey başaramayacağınızın garantisi vardır… Hangisinden başlamak istersiniz? - Harry Forsha –

Akrostiş Tekniği nedir? 

Akrostiş tekniği, belli bir bilgiyi somut hale getirerek öğrenmek ve belleğimize kodlayabilmek için uygulanan bir çağrışım sistemidir. Okulda veya diğer alanlarda bilinçsiz de olsa, mutlaka bir defa uyguladığımız çok önemli bir tekniktir. Bu teknikle, hayal gücü kullanılarak ilginç, komik ve uçuk ilişkilendirmeler yapılır ve bu sayede bilgiler beyinde kalıcı olarak kodlanır.

Akrostiş Tekniğinin Faydaları Nelerdir?  

Eğitim-öğretim döneminde o kadar yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ki, yer yer derslerden ve okuldan sıkıldığınız oluyor değil mi? Belki öğretmenleriniz veya anne-babanız sizleri anlamıyor olabilir. Ama sizin de hayalleriniz ve hedefleriniz var. Sıkılmaya elbette sizin de hakkınız var. Nihayetinde bir insansınız. Önemli olan, bu sıkıntıları nasıl aşacağınızı bilerek, derslerinizi kalıcı olarak hafızanıza alma yollarını keşfetmek ve öğrenmektir.
Haydi gelin, Akrostiş Tekniği’ni uygulayalım: (Ara Başlık)          
Örnek 1 :
İşte şimdi sizi sıkmadan, üzmeden hatta sizi zaman zaman eğlendirecek bir yöntem var elinizde... Akrostiş tekniği ile zor görünen formülleri ve terimleri kolayca zihninize kaydedebileceksiniz. Soyut kavramları, somut ve hatırlatıcı akrostişlerle kolayca hafızanıza alabileceksiniz. Yolculuğumuz başlıyor.
Fotosentez olayını formülle gösterecek olursak:
Resim1-Fotosentez
  
               

  
Önce anahtar kelimelerimizi oluşturalım :

Karbon dioksit
Su                     
neş ışığı
Klorofil
Besin
Oksijen

Kas  - Gök -    Bak   -  Anahtar kelimelerimiz   

Yukarıdaki canlandırmayı ne kadar kanlı-canlı ve net yaparsanız, başka bir deyişle, zihinsel canlandırmanın içinde görüntü, ses, hareket (sisimo) ne kadar çok varsa, o derece çabuk anımsarsınız. Kural çok basit: Zihin gözünüzle bir film izler gibi görüntü, ses ve hareket oluşturabilirseniz, eğlenerek öğrenmiş olursunuz. Bu tekniğin en önemli amaçlarından birisi de budur. Sıkılmadan, tekdüzelikten uzak, heyecanla ve istekle kalıcı bir öğrenmeyi gerçekleştirmek.
Uygulama:
Fotoğraf çekimi için çeşitli bitkilerin olduğu bir tepeye çıkıyorsunuz. Kaslarınızı göstererek güç gösterisini o kadar abartıyorsunuz ki bir anda şişiyorsunuz ve Gökyüzüne doğru yükselirken çevrenizde fotoğraf çeken çiçek ve bitkiler birbirlerine “Bak! Bak!” diye sesleniyorlar. Sonra çektikleri fotoğrafları bir sentez (birleştirme) yapıyorlar ve bir albüm oluşturuyorlar. Arada bir albüme bakıp, bakıp bol bol kahkaha atıyorlar.
Yaptığınız zihinsel canlandırmanın etkili ve kalıcı olması ne demektir, nasıl yapılır?
1.  Kasların şiştiğini görmek ve dokunmak,
2.  Gökyüzüne doğru yükselirken yükselmeyi hissetmek,
3.  Bitkileri, tepeyi, fotoğraftan çıkan ışıkları canlı olarak görmek,
4.  Fotoğraf çeken çiçek ve bitkilerin birbirlerine “Bak! Bak!” diye işaretlerini görmek ve şaşkınlıklarını duyumsamak.
5.  Çekilen fotoğrafları görmek ve onlara dokunmak,
6.  Fotoğraflarla bir sentez  (birleştirme) yaptığını görmek, hissetmek.
7.  Albüm yaparken, albümün sayfalarını karıştırmak, çevirirken seslerini işitmek ve ona dokunmak,
8.  Kahkaha seslerini duymak, hissetmek

Örnek 2:
Acar Baltaş’ın dikkatin temel ilkeleri ile ilgili  “GIDA” akrostişi de akılda kolaylıkla kalmaktadır. Siz de küçük bir canlandırma ile bu bilgiyi hafızanıza kazıyabilirsiniz. Örneğin, bir gökdelenin üstünde “Ben dikkatle GIDAmı yerim.” derken ve yemekleri maalesef aşağıya döküyorsunuz. Bu basit cümlenin sağ lobunuzdaki ses, görüntü ve hareketini canlı, parlak ve net yapın.

“GIDA”
 
Gevşeme
İlgi                                                       
Duygu
Alışkanlık
           
SİSİMO Hafıza Teknikleriyle Süper Beyin kitap setimizde, coğrafyadan biyolojiye kadar birçok derse uygulanabilecek akrostişler ve diğer tekniklerden bahsettik. İsterseniz istifade edebilirsiniz.

Newton Akademi – Sisimo Hafıza Teknikleri
http://www.newtonakademi.com

Kaynak: www.gencgelisim.com