DÜNYADA EĞİTİM -ALMANYA

Almanya'da üniversite eğitiminin ücretsiz olması nedeni ile, öğrencilerin bu ülkede eğitim konusunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ederim. Almanya'da üniversiteye devam eden öğrenciler, sadece okul kütüphanesi ve öğrenci derneği aidatı ile kendi kişisel harcamaları ve konaklamalarından sorumludur. Okul için ayrıca ücret gerekmez.

Almanya'da üniversitelere devam etmek isteyen öğrencilere çalışma izni verilmemektedir ve tahmini aylık masrafları 600 EURO civarındadır. Bu masraflar, sağlık sigortasını, öğrenci derneği aidatını, konaklama ve yemekleri, kütüphane giderlerini, tahmini ulaşım masraflarını, cep harçlığını kısaca her şeyi kapsamaktadır.

Başvuru için adayların iyi düzeyde Almanca bilmesi şartı aranmaktadır. Almanca bilgisi iyi olmayanların ise bir yıl süresince Goethe Enstitüsü'nün paralı Almanca kurslarına devam etmeleri istenmektedir.

Almanya’da Eğitim Sistemi

Almanya'da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Almanya'da Devlet Üniversiteleri

Almanya'da üniversiteler, Fachhochschule ve Technische Universität'ten, uygulamadan çok teori ağırlıklı oluşları ve kapsamlarının genişliği ile ayrılırlar. Fachhochschuleler, teoriden çok uygulama ağırlıklı mesleki yüksek okullardır. Mezunları iş hayatında daha çabuk iş bulurlar. Fakat yükselme imkanları üniversite mezunları kadar geniş olmayabilir. Teknik üniversiteler ise, sadece teknik sayısal bölümleri bünyelerinde barındırırlar. Sözel bölümler genellikle teknik üniversitelerde bulunmaz. 

Neden Almanya?

·   Almanya'da devlet üniversiteleri kalite ve sundukları fakülte çeşitliliği ile kendilerini belli ederler. Alman üniversiteleri, üniversite geleneğini modern donanım, araştırma ve eğitim ile birleştirmektedir.

·   Alman hükümeti, üniversitelerin daha çok uluslararası bir yapıya kavuşması için tedbirler almakta ve programlar yürütmektedir. Bu sayede, Alman üniversitelerinin dünya çapında uluslararası rekabete açılması ve bu rekabette kendilerine iyi bir yer edinmesi hedeflenmektedir.

·   Alman üniversiteleri çok sayıda uluslararası tanınırlığa sahip Bachelor ve Master gibi dereceler vermeye başlamışlardır. Özellikle lisans üstü eğitimde (post graduate) İngilizce olarak sunulan çok sayıda eğitim alternatifi mevcuttur.

Almanya'da Türkiye'den farklı bir nokta, ünlü üniversitelerin büyük şehirlerde değil daha ziyade yüz-iki yüz bin nüfuslu küçük ve sakin üniversite şehirlerinde bulunmasıdır. Türkiye'den gelen bir öğrenci ilk bakışta küçük bir şehre geldiğinde buradaki üniversitenin de küçük ve bilimsel bakımdan daha az tanınmış olduğu hissine kapılabilir. Böyle bir çıkarım Almanya gerçeklerine uygun değildir.
Almanya’da her türlü eğitim için bilgi ve kayıt koşulları için: yuresGroup Yurtdışı Eğitim Servisi, togrek@yures.net / www.yures.net  (0212) 570 90 32

Kaynak: www.gencgelicim.com