STRATEJİK LİDERLİK

    Stratejik liderlikten bahsetmemiz için, öncelikle stratejinin ne anlama geldiğine bir göz atmamız gerekir.
    Strateji;  en genel tabiri ile, “belirlenen hedeflere ulaşmak için tutulan yol… bir diğer anlamda ise; orduların, savaş esnasında  savaşın, zaferle sonuçlandırılması için önceden belirlenen hareketleri, operasyonları ve  savaşı yönetme sanatıdır.”
   Kelimenin temeline bakarsak; Yunanca “stratos” (ordu)  ve “ago” (yön vermek) kelimelerinin birleşmesinden gelir… bazı kaynaklara göre de Latince “stratum” (yol, çizgi) kelimesinden geldiğini görürüz.
   O halde stratejinin bir savaş sanatı olduğunu söylemek yanlış olmaz… Nitekim tarihte de pek çok zaferle sonuçlanmış şavaşın, liderleri tarafından doğru bir strateji belirlenip hareket edilerek kazanıldığı görülmüştür…
   Doğru belirlenip uygulandığında büyük başarılarla sonuçlanan stratejinin, iş hayatında da kullanılması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur… İşletmelerin yegâne amacının , rekabet ortamında ayakta kalmayı sağlamak olduğunu düşünürsek, aslında savaşmaktan pek farkı olmadığını da görürüz… Stratejik davranışların iş hayatına girmesi ile birlikte stratejiyi oluşturacak liderlik kavramı da konuşulmaya başlanmıştır. Özellikle stratejik lider kavramı oluşmuştur.. Buna göre:  Stratejik lider; işletmenin değişim zamanlarını  öngören, belirleyen ve yöneten kişidir,  diyebiliriz…  Bu tanımdan yola çıkarak stratejik liderliğin, işletmenin içinde bulunduğu duruma göre iç ve dış çevreyi doğru analiz ederek en uygun stratejileri cesurca oluşturmak, doğru zamanda bunları uygulamak, değerlendirmek ve içinde bulunulan ortama uygun liderlik davranışında bulunmaktır, diye tanımlandırırız…
  Bu tanım ışığında,  Stratejik Liderliğin özelliklerini kısaca söylemek gerekirse;
- vizyon oluşturabilme
- belirsizliklere karşı hazırlıklı olma, baş edebilme
- durum analizi yapma
- cesur kararlar alabilme
- esnek olabilme
- öngörüye sahip olabilme
- değişen şartlara cevap verebilme
- karar alma, uygulatma
- değişime geçişi kolay sağlayabilme buna uygun kurum kültürü benimsetme, takım ruhu oluşturma… gibi özelliklerdir.
  Bu özelliklerle Stratejik Liderlik, tam anlamıyla uygulandığında sonuç skalasındaki gösterge “zafer” olacaktır!..
  En güzel zaferler bizlerin olsun. 


Filiz ASLAN
filiz.aslan06@hotmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder