PROFESYONEL GİRİŞİMİN AŞAMALARI               

Sürekli gelişen, modernleşen dünyamızda ihtiyaçlarımız adına yeni arayışlar içinde daha etkin ve modern çözümlemeler yapılmaktadır. AR-GE denilen birimlerin fonksiyonlarının farkına varılarak, bu konuya standart üretim süreçleri içerisinde daha geniş yer verilmeye başlanmıştır. Bu birimlerin kapasitelerinin genişlemeye başlaması, üretilen ürünlerin daha da geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Artık firmalar AR-GE’ye ayırdıkları bütçeler ile karşılaştırılır hale gelmişlerdir.
Rekabet şartlarının zorlaştığı, şirket birleşmelerinin, holdingleşmelerin arttığı bir dönemde, daha  küçük çapta üretim yapan firmaların da bu değişim ve gelişime uyum sağlama zorunlulukları vardır.
Bu aşamada rekabet edebilmek için üretim zincirinin, ayrıca kalite yönünden yorumlanmasına ihtiyaç vardır. Toplam kalite yapılan işin, mümkün olduğunca detaylandırılarak bütün küçük parçaların sonuca ulaşmada olmazsa olmazı gibi düşünülerek, yani tüm detaylara gereken önemin ve hassasiyetin gösterilerek ayrı  ayrı  tüm  safhalarının  başarı  ile sonuçlandırılması demektir.
Elde edilen kaliteli hizmet ya da ürünün sürekliliğini sağlamak, geçirilen bütün aşamaların aynı şekilde tekrar edebilmesi için bu işlem basamaklarının bir metoda dönüştürülerek standart tip ürün ya da hizmet elde edilebilir.
Her kurulan işletmenin doğal olarak üreterek büyümek, gelişmek gibi bir amacı vardır. Başlangıçta yapılan isabetli, sağlıklı bir fizibilite sürecinin ardından çalışmaya başlayan, doğru projelendirilmiş bir işletmenin, çarklarının dönmeye başlaması ile birlikte üretim süreci başlamıştır.
İşletme, faaliyet gösterdiği alanda ürettiği ürünlerin tüketiciyle buluşması ile birlikte,  bir üretim ve satış sirkülasyonu oluşturmuş, gelişerek  belli bir büyüklüğe ulaşmıştır.
Bundan sonra ikinci zorlu bir sürece girilmiştir. İşletmenin  büyümesi gelirlerinin artmasını sağladığı gibi, aynı şekilde giderlerin de düzenli olarak yükselmesine sebep olmuştur. Daha yüksek bir ciro ile gelişen  işletmemizin gelir-gider dengesinin sürekliliğini  sağlayabilmek için, istikrarlı satış kaynakları bulmak ve değişen piyasa şartlarına uyum sağlamak önemli bir problem haline gelmiştir.
Yapılan üretimin gelecekte ne durumda olabileceği, üretime destek olabilecek ya da geçiş yapılabilecek yan sektörlerin araştırılması, işletmenin muhtemel rakiplerine göre pozisyonu gibi konular uzun vadeli stratejik çalışmalar ile belirlenebilir.
Elde edilen tecrübeler, zamanın getirdiği değişimler ve gelişmeler ile birlikte mevcut çalışma metodları daha da zenginleştirilerek kaliteli üretim güncel ve sürekli hale getirilebilir…

Ahmet Fevzi Üçer

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder