ABDÜLHAMİT’i Nasıl bilirdiniz?
Tarihimizde en çok eleştirilen yöneticilerden biri olan Sultan Abdülhamit’e bir de bu pencereden bakmaya ne dersiniz?

1. Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya'ya elçiler ve din adamları gönderdi.

2. Anadolu ve Rumeli demiryollarının büyük bir kısmını ikmal ettirerek, bölge için stratejik ve ekonomik çok büyük ehemmiyete haiz olan ve Haydarpaşa’dan Medine-i Münevvereye kadar uzanan Hicaz demiryolunu yaptırdı. Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı.

3. Paris'te İslam Külliyesi kurdu.

4. Çinlilere karşı Doğu Türkistan'a gönderdiği askeri yardım ile Orta Asya Müslümanlarını örgütledi.

5. Dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu.

6. Cami yaptırdığı her köye bir de okul açtı. İptidai denilen ilk mektepleri köylere kadar sokan O’dur.

7. Modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirtti, ücretsiz kitap dağıttırdı, 6 bin kitabın çevrilmesini sağladı.

8. Beyazıt kütüphanesini kurup 10 bini el yazması olmak üzere tam 30 bin kitap bağışladı.

9. İlk defa elektriği ve gazı getirdi.

10. Ziraat Bankası'nı kurdu.

11. Dünyanın ilk torpido atan denizaltısını tamamen kendi parası ile yaptırdı.

12. Israrla yerli kumaş giydi, Hereke bez fabrikası ve Feshane'yi kurdu.

13. Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderdi. Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıttı.

14. Yalova Termal kaplıcalarını kurdurdu.

15. Terkos'un sularını İstanbul'a taşıttı.

16. İlk modern eczanemizi açtırdı.

17. İlk otomobili getirdi ve 5 bin km karayolunu yaptırdı.

18. Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırdı, atlı ve elektrikli tramvaylar kurdu.

19. Arkeoloji müzeciliğini başlattı.

20. İlk kuduz hastanesini (İstanbul Darü'l-Kelb Tedavihanesi) açtırdı. (Kuduz mucidi Pastör’e 10.000 altın göndererek Dünya tıp çalışmalarına yardımcı oldu. Bizde ilk kuduz müessesini o kurdurdu.)

21. Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirdi, yaralı askerler için bizzat kendi eli ile koltuk değneği yaptı.

22. Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım'ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri aldı.

23. Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdu.

24. Pekin'de Üniversite kurdurdu.

25. Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderdi ve bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetlerin yaygınlaşmasını sağladı.

26. Kendi el emeği ile kazandığı ve biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etti.

27. Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.

28. İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturdu.

29. Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını özellikle gazilere hediye ederdi.

30. Kendisine yapılan bombalı suikasti düzenlemesine rağmen Ermeni katili affedip Avrupa'da hafiyelik yapmaya gönderdi.

31. Daha sonra Çanakkale Savaşı'nda kurtarıcımız olacak topları yaptırdı.

32. Sadece Anadolu'da 14 bin ilkokul açtı.

33. Telefonu Avrupa ile birlikte ülkemize getirtti.

34. Peygamberimize, dinimize veya Osmanlı'ya hakaret içeren oyunları Fransa, İngiltere, Roma ve ABD'den kaldırttı.

35. Bor madenini yabancılara kaptırmama mücadelesi başlı balına bir serüvendir.

36. Petrol tespit edilen bölgeleri yine yabancılara kaptırmamak için, kendi kişisel mülküne tapu ettirmiştir.

37. Lisedeki hocalara “Dilimize yabancı kalmış kelimelerin yerine halk dilinde yaşayan Türkçe kelimelerin toplanması” vazifesi vererek, dil işinin ilim cemiyetleri kurulmak suretiyle ıslah edilebileceğini göstermiştir.Bu, tarihimizde yaşayan Türkçe kelimelerin ilk defa resmi kanallar vasıtasıyla toplanması hareketidir.
Mithat Paşa’nın “İmparatorluk dahilindeki milletlerin resmen kendi dilleri ile konuşabilmeleri” düşüncesinin Anayasa’ya madde olarak koyulmasına şiddetle karşı çıkmış, bu maddeyi Anayasa’dan çıkarttırarak resmi dilin Türkçe olduğunu anayasa teminatı altına almıştır.

38. İstanbul Boğazı’na köprü yapılmasını ilk olarak O düşünmüş ve bu hususta proje hazırlatmıştır.
O’nun zamanında Osmanlı Donanması 2. idi.Bundan bir asır önce Japonya’ya ilim adamlarını götüren 700 tayfalık Ertuğrul Fırkateyni’ni vev yine Balkan Harbinde yüzümüzü güldüren tek gemi Hamidiye Zırhlısını, kazanıyla, teknesiyle, her şeyiyle İstanbul Haliç Tersanelerinde O imal ettirmiştir.

39. Abdülhamit adlı “Taht-el-bahr(İlk Türk denizatlısı)’nı devr-i saltanatında o yapmıştır.
Sultan Abdülhamit Han, Gawand’a Yedikule Liman Projesini de hazırlatmıştır. Bu projeye göre Sarayburnu ile Yedikule arasındaki sahilin bazı kısımların doldurularak büyük bir liman yapılacaktı. Bu liman Batıya Avrupa’dan gelen demiryolu ile bağlanacak, doğuya, boğazın Marmara denizine kavuştuğu bir tünel ile ulaşacak, kuzeye ise boğazın sağ yakasından uzayacak demiryolu ile devam edecekti.İstanbul’u baştana başa kat eden demir yolu ile devam edecekti.İstanbul’u baştan başa kat eden demiryolu Haliç’e açılabilen sabit bir köprü üzerinden geçtikten sonra boğazın Avrupa yakasını izleyerek Karadeniz kıyısından Kilyos’a kadar uzanacaktı.

40. Beyşehir Göl’ünden Konya Ova’sına sulama kanalı açtırarak Konya Ovası’nın büyük bir kısmının sulanmasını temin etti. Fırat nehrinden Harran Ovası’na sulama projesini ortaya atmış, bu hususta projeler geliştirilmesini istemiştir.
Adem SuadHiç yorum yok:

Yorum Gönder