ÖNCELİKLİ ALGI SİSTEMİNİZE GÖRE ÖĞRENİNDış dünyayı algılamamız için bizlere verilmiş olan temsil sistemlerimiz çok önemlidir. Hepimizde tüm algı sistemleri olmasına rağmen 7-14 yaşlar arası hangisini daha çok kullandıysak o sistemimiz daha çok gelişmiş ve öncelikli hale gelmiştir bizim için.


 Öğrenmede görsel, işitsel ve dokunsal algılarımızın ayrı bir yeri vardır. Bunlardan biri veya ikisi, gelişim evremizde ön plana çıkmıştır. Öne çıkmış olan sistem yaşantımızda hem davranışlarımızı belirler, hem de öğrenme tarzımızı ortaya koyar.
Kısaca temsil sistemlerine göre algılama, öğrenme ve okuma stillerini şu şekilde tanımlayabiliriz.

ALGILAMAYOLU

EN İYİ ÖĞRENMEEĞLENME

EN İYİ OKUMAYIÖĞRENME

Gördüğünü Hatırlar Metin ve çizimleri takip eder İnsanları, eşyaları, resimleri, gözlem yoluyla tanız-kavrar.


Bilgisayar grafiklerini, Görsel yapbozları, haritaları, posterleri, şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek

Sessiz okuma Resimli romanlar Yazılı posterler

Kaynak:www.gencgelisim.com