Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın İdam Edilmesine Neden Olan İddialı Sözleri


Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır,
zira bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyâletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsân etmek istediği yahut ihsân ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vâki gibi kalır; çünkü her şey; harb, sulh, servet, kuvvet benim elimdedir.


Dahi Beyin Blog