İçimizde Uyuyan Dev BilinçaltıBilinçaltı, bilincin en büyük yardımcısı ve hizmetkârıdır. Bilinçaltı; bizi %95 oranında yöneten, dev bir hafıza bankası gibi çalışan zihindir. Kapasitesi sınırsızdır. Bizimle ilgili her şeyi kalıcı hafızaya kaydeder.  Kişi 7 yaşına kadar her türlü bilgiyi, veriyi bilinç süzgecinden geçirmeden direkt inanç, düşünce, duygu vb biçimde kalıcı hafızaya kaydeder. Daha sonraki süreçte bu bilinçaltında olan şeyleri kullanır. Bunu kullanırken de temel hedefi bedeni korumaktır.


         Bilinçaltı sayesinde yirmi bir yaşına geldiğinizde Ana Britannica Ansiklopedisi'nin içindeki bilgilerin yüz katından fazlasını beyninize kaydetmiş olursunuz.

         Bilinç geminin kaptanı, bilinçaltı ise tayfalarıdır. Gemiyi her ikisi yürütür. Ancak en büyük katkıyı ve emeği bilinçaltı verir. Gemiyi emeğiyle, yaptıklarıyla asıl yürüten bilinçaltıdır. Tayfalar asla sorgulamaz, sadece gelen emirleri uygular.

         Bilinç buz dağının görünen yüzü, bilinçaltı ise görünmeyen yüzüdür. Üst tarafı ayakta tutan, en büyük yardımcı alt taraftaki bölümdür.


 Kaynak: Çekim Gücü İle Başarı / Akis Kitap

Dahi Beyin Blog