Bilgi Çeşitleri
Her işte üç çeşit bilgi vardır: “Esaslı bilgi, Faydalı bilgi ve Gereksiz bilgi”


Örneğin, bir gömleğin giyilmesini ele aldığımızda bilinmesi gereken esaslı bilgi, gömleğin düğmelerinin önde bulunduğu, dışarıya doğru iliklendiği, iki kolu olduğu ve kol düğmelerinin nasıl iliklendiğidir. Faydalı olan bilgi, gömleğin temiz olduğu, uygun malzemeden yapılıp yapılmadığı ve rengidir. Gereksiz bilgi ise, gömleğin fiyatı, nereden satın alındığıdır. Biz sadece esas bilgiyi göz önünde tutarız.
                                               Daviz Lord   


 Bilgiyi elde etmenin en güzel yolu soru sormaktır. Her türlü bilgiyi elde etmenin 5N 1K’yı kullanmaktır. Bunlar “Ne-Nerede-Niçin-Ne zaman-Ne kadar-Kim” sorularıdır.

·         Nerede/ nereden istiyorum?
·         Niçin istiyorum?
·         Ne zaman istiyorum?
·         Ne kadar istiyorum?
·         Kimden/kimle istiyorum?
·         Nasıl yapabilirim?

         Bu sorular, bize nereye nasıl gideceğimizi gösterecek kılavuzdur. Bu soruları doğru kullandığımızda ve gereğini yaptığımızda kesinlikle istediğimiz her şeyi kendimize çekeriz. Bu sorular, büyük resmi çeken sorulardır.


Kaynak: Çekim Gücü İle Başarı / Akis Kitap

Dahi Beyin Blog