Sultanların Yıldırımı Ve Ankara Savaşı


“Dünya’yı insanların hırsı yönetmektedir. Önemli olan insanların hırsını doğru işlerde kullanmalarıdır.” 

İster Dünya işlerine yoğunlaşsın, isterse din işlerine yoğunlaşsın; tüm insanlar için yukarıdaki ifade geçerlidir. Dünya’yı idare eden şey insanların sahip oldukları hırstır.
Dünya yönetiminde direk söz sahibi olan insanların hırsı, eğer ki ilmi verilerle ve eğitimle yönlendirilecek olursa düzgün işler, aksi takdirde yanlış işler ortaya çıkmaktadır.
Hırsı böyle ilmi bir eğitimden geçmiş olan bir padişah: 1. Bayezid’dir. Osmanlı padişahlarının dördüncüsü olan ve Yıldırım lakabıyla anılan 1. Bayezid 1360 tarihinde Edirne’de Dünya’ya gelmiştir. Babası 1. Murat, annesi Gülçiçek Hatun’dur.
1. Bayezid’e Kosova Savaşı sonunda babasının öldürülmesi üzerine biat edilir ve tahta geçer. Kardeşi Yahya Çelebi ise boğdurulur.
Yıldırım birçok seferler düzenlemiş ve savaşlarda gösterdiği çeviklik ve başarıdan dolayı Yıldırım lakabını kazanmıştır.

Ankara Savaşı
Yıldırım Bayezid’in Anadolu Beyliklerini bitirme safhasına getirmesi bazı çevrelerce tedirginliğe yol açmıştır.
1398 yılında Karaman’a ve 1399 yılında Dulkadirli topraklarına girmesi, beylerin tedbirler almasına neden olmuştur. Bu tedbirlerden birisi de Hindistan seferinden dönen Timur’a sığınmak olmuştur. Timur’u Yıldırım’a karşı kışkırtmışlardır.
Bu sırada Timur’dan kaçan Karakoyunlu ve Celayirli beyleri de Yıldırım’a sığınmışlar ve bu büyük Osmanlı Sultanı’nı Timur’a karşı kışkırtmaya başlamışlardır.
Timur’un ordusu Anadolu’da ilerlemeye başlar. Ordunun Sivas’ı alması ve yağma yapması üzerine Yıldırım ordusuyla harekete geçer.

Asil Hükümdar’dan Asil Davranış
Yıldırım Çubuk Ovası’na geldiğinde Timur’un Ordusu’nu dağınık bir vaziyette bulur. Vezirlerinin ve evlatlarının “bu fırsat kaçmaz, hemen saldıralım” demelerine karşı Yıldırım bunu kabul etmez ve Timur’un ordusunun toplanmasını bekler.

Daha önce Timur ile anlaşan Menteşeoğulları, Saruhanoğulları ve Germiyanoğulları daha savaş başlamadan Timur’un ordusuna geçer. Bu Osmanlı Ordusu’nda büyük moral bozukluğuna neden olur.

Yıldırım Bayezid’in büyük oğlunu bir şey olursa tahta çıksın diye savaş alanından kaçırırlar. Bunu gören diğer oğulları da savaş alanını bırakıp çekilirler.
10 bin askeri ile kalan Yıldırım kahramanca savaşır, ama sonunda esir düşer.

Yıldırım 8 Mart 1403 tarihinde Akşehir’de nedeni tam olarak bilinemeyecek bir şekilde vefat etmiştir. Bazı tarihçiler hastalanıp vefat ettiğini ileri sürerken bazıları intihar ettiğini ileri sürmektedir.


Lütfi Şahin

Kaynak: www.gencgelisim.com