Dünya Gündemine Oturmuş 10 Başarılı Engelli


Nice insanlar vardır ki, sağlam oldukları halde dünyadan hiç yaşamamış gibi ayrılırlar ve geride ne bir iz, ne bir eser, ne de bir isim bırakırlar. Öyle insanlar da vardır ki, engelli olmalarına rağmen adını altın harfler ile tarihe yazarak yüzyıllar boyunca kendilerinden bahsettirirler. Sizlere dünyada iz bırakan 10 başarılı engelli insanı tanıtalım istedik.
1. Timurlenk (Aksak Timur)
1336-1405 yılları arasında yaşamış olan Timurlenk, Türk Moğol soyundan gelmesine rağmen tüm Asya’yı istila edecek kadar başarılı olmuş bir hükümdardır. Tarihe meşhur Ankara Savaşı olarak geçen savaşta Yıldırım Beyazıt’ı esir alarak Osmanlı İmparatorluğu sarsmıştır.
Timurlenk’in adındaki “lenk”  eki, aksak anlamına gelmektedir. Savaşlar sırasında ayağından ve elinden aldığı yaralar ile çolak ve topal kalmasına rağmen ülkeler fethederek dünyada silinmez bir iz bırakmıştır.
2. Abraham Lincoln (A.B.D’nin 16. Cumhurbaşkanı)
1809 ve 1865 yılları arasında yaşamış olan Abraham Lincoln’ın elleri ve parmakları birbirine göre orantısızdı; ayakları uzun ve inceydi; gözleri miyoptu ve yüz şeklinde Marfan Sendromu bulunduğunu gösteren emareler vardı.
Lincoln, siyasi hayatına yenilgilerle başlamasına rağmen, azimle çalışması sonucu A.B.D’nin unutulmaz başkanları arasında yer almış ve ülkesinde köleliği kaldıran başkan olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda bilgelik dolu vecizeleri ile günümüze kadar unutulmamıştır. En meşhur sözlerinden birisi şudur: “Çile çekmemiş insanların çok az meziyete sahip olduklarını tecrübe ettim.”
3. Roosevelt (A.B.D’nin 32. Başkanı)
Franklin Delano Roosevelt, 1882 ve 1945 yılları arasında yaşamış olan A.B.D’nin 32. Başkanıdır. Yapı olarak güçlü bir beden yapısına sahip değildir. 39 yaşında iken çocuk felci hastalığına yakalanmış ve yürüyemez hale gelmiştir ve buna rağmen azimle çalışarak, siyasi rakiplerinin kendisini engelinden dolayı siyasi malzeme yapsalar da bıkmadan, usanmadan çalışarak 1932 yılında A.B.D’nin 32. Başkanı olarak tarihe iz bırakır.
Ülkesindeki kaplıcalarda şifa araması, engellilerin de o kaplıcalara akın etmesine sebep olur. Kaplıcaları engellilerin faydalanacağı tesislere dönüştürerek onlara destek olur. Engelli olmasına rağmen sağlam kişiliği sayesinde ve azmi ile tam üç kere devlet başkanı olarak tarihe derin izler bırakır.
4. Stephen W. Hawking (Bilim Adamı)
1942 yılında doğan Hawking, ALS hastasıdır; tedavisi mümkün olmayan bu hastalık sayesinde evrenin sırlarını anlatan kitaplara ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır.
Bu hastalıkta beyin sağlam kalmasına rağmen bütün vücut çöker. Başarı kültüründe “Beynin sağlam ise vücudunun neresi engelli olursa olsun, başarıyı yakalarsın” genel inancı, adeta Hawking’de anlam bulur. Doktorlar birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli yıla yakın zamandan beri yaşam mücadelesine bilimsel çalışmaları ile devam eder Hawking…
5. Louis Braille (Kâşif)
1809-1852 yılları arasında yaşamış olan Louis Braille, günümüzde bile kullanılan kabartma harflerden oluşan ve Braille Alfabesi’ni keşfetmiş ve üç yaşından bu yana görmeyen bir insan olarak tarihe derin izler bırakmıştır. 
Önce öğrenci olarak, sonra öğretmen olarak körler okullarında öğretmenlik yapan Braille, aynı zamanda kitaplar da yazarak karanlık dünyasından, sağlamlara ve kendisi gibi görme engellilere ışık olmuş ve ismi verilen alfabe ile tarihe altın harfler ile isim bırakmıştır.
6. Helen Keller (Yazar)
Hem sağır, hem dilsiz ve hem de kör olan Helen Keller, 1880-1968 yılları arasında yaşamıştır ve buna rağmen başarılı eserler bırakmıştır. Helen Keller kör olduğu halde, sağlam insanlardan daha çok kitap okumuş, 88 yıllık yaşamında koklayarak, dokunarak hayatı anlamaya çalışmış ve on kitap yayınlamıştır. Hatta hayatını anlattığı kitabı ile kendisine ev bile almıştır.
İnsanlar arasında adaletsizliklere savaş açan Helen Keller, buna rağmen insanın üretebileceğini,  “Eğitim Her Engeli Aşar” inancı ile kendisi gibi kör ve sağırların eğitimle kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğini ispatlamıştır. Hem yazmış, hem konuşmuş ve herkese umut aşılayan konuşmaları ile destek olmuştur. Bu konuşmalarını da işaret dili ile yapmıştır.
Şimdi en küçük zorluklarda bile mücadeleden ve gelişim yolculuğundan vazgeçen gençler, Helen Keller’in hayatını ibretle okumalılar.
7. Beethoven (Müzisyen)
1770-1827 yılları arasında yaşayan Ludwing Van Beethoven, gittikçe artan işitme engeline rağmen müzikte bugün bile dinlenen meşhur eserler vermiştir. Sağır olmasına rağmen 9. Senfonisini yazmış ve bu eseri seslendirirken bile orkestrayı yönetmeye kalkmıştır. Konseri dinleyenler Beethoven’i ayakta alkışlar.
Beethoven’in hayatı bize insan isterse işitme engelli olmasına rağmen besteler yapabileceğini ve bu alanda dünyaca tanınan eserler verebileceğini göstermektedir.
8. Thomas Alva Edison (Bilim Adamı)
1847-1931 yılları arasında yaşamış olan Edison, birçok buluşa imza atmasına rağmen biz onu ampulü bulan adam olarak tanırız.
İşitme engelli olması, onu umutsuzluğa sürüklemez ve bu onun yalnız kalarak yeni icatları için düşünmesine ve kendini geliştirmesine sebep olur
Ampulü bulmak için 2000 deney yaptığı söylenir. Başarısız deneylerden sonra deneyleri bırakmasını söyleyen dostlarına:  “Ben başarısızlığa uğramadım, 2000 tane tecrübem oldu.” diyerek 2500’e yakın buluşun patentini almıştır. Gramofonun da mucidi olarak bilinir.
9. Blunkent (İngiltere İçişleri Bakanı)
İngiltere’nin ilk görme engelli içişleri bakanı olan Blunkent, 1947 doğumludur ve kamu alanında dini özgürlüklerden yana olmuş ve bakanlığı sürece bu konuda mücadele etmiştir.
Blunkent, İngiltere’de içişleri bakanı olmadan önce ülkenin ilk görme engelli Eğitim ve İstihdam Bakanı olur. İçişleri Bakanı olduğu zaman aldığı radikal kararlar ile kamuoyunda zaman zaman eleştiri ve takdirler alır. 2004 yılında özel meselelerinin kamuoyunda aşırı gündeme gelmesi üzerine istifa eden Blunkent’i Blair, daha sonra Çalışma ve Emeklilik Bakanı yapar.
10. Laborit (Aktrist)
Emmanuelle Laborit, Fransız sinema aktristi olup, sinemada ve tiyatroda sağır dilsiz kadın rollerini başarı ile canlandırmıştır. 1972 doğumlu olan sanatçı işaret dilini öğrenip sanata yönelerek 17 yaşından bu yana sinema filmlerinde rol almış, 1997 yılında  “Sessizliğin Ötesinde“ filminde “sağır anne” rolü ile ödül almıştır. 22 yaşında iken otobiyografisini  “Martının Çığlığı” ismiyle kaleme almıştır.

Turan Yalçın
www.turanyalcin.com

Kaynak: www.gencgelisim.com