Başarıyı İstemek Yeterli Değil, Çalışmak Gerek!

Belirlenen hedeflere ulaşmak, başarmak, elbette herkesin beklentisidir. İstemek de başarının ilk adımıdır; ancak kesinlikle yeterli değildir. Peki, başarıya ulaşmak, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?

“Başarabilirim, başarabilirim.” diye kendi kendine mırıldanıyordu, ırmağın kenarında oturan küçük çocuk. Bunu duyan yaşlı bilge: “Ne yapıyorsun sen burada? diye sordu.
“Yarın ırmağın karşı tarafına ilk kim geçecek diye yarışacağız arkadaşlarla.”
“Başarmak istiyor musun peki?”
“Çok istiyorum.”
“Peki, bunun için ne yapıyorsun?”
“Çok istiyorum ya yetmez mi?”
            “Başarmak istiyorsan, çok daha fazlasını yapmalısın” dedi bilge…
Yoksa siz de hikâyedeki küçük çocuk gibi sadece istemekle başarının geleceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da başarının “gel!” demekle gelebileceğini?
Belirlenen hedeflere ulaşmak, başarmak, elbette herkesin beklentisidir. İstemek de başarının ilk adımıdır; ancak kesinlikle yeterli değildir. Peki, başarıya ulaşmak, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?
Bu sorunun ilk cevabı, yukarıda da bahsettiğimiz gibi istekli olmaktır. Zira isteklenmeden yapılan işler, zorlanmaktan öte gitmez ve haz vermez,  haz alamadığımız hiçbir şey için de devam etme isteği duyamayız. Dolayısıyla “yaptırım” ya da “zorlama” değil, istemektir ilk adım...
Ancak sadece istemekle olmuyor tabi. Daha sonra harekete geçmeli,  sonuca ulaşmak için sahip olduğumuz değer ve donanımlarımızla birlikte disiplinli bir şekilde çalışmalıyız.
Çalışma olmaksızın başarıyı bekleyemeyiz
Burada önemli olan, öz disiplini oluşturmaktır. Pek çoğumuz, hayatta birçok şey yapmak isteriz; büyük bir istekle başlar, ancak bir müddet sonra bir takım olumsuz etkilere karşı sabredemeyerek vazgeçeriz. İşte tam da bu noktada bize gereksiz dürtülerle baş edebilme iradesini verecek olan şey, disiplindir. Sonrasında heyecanımızı korumalı, ilk baştaki heyecanı kaybetmeden hareket etmeliyiz. Bunun yanı sıra cesur davranmalı ve sınırlarımızın dışına çıkmalıyız. Her zaman sadece sahip olduğumuz tecrübeler yeterli olmayabilir. Çizgi dışına çıkmak, bize yeni yolların, farklı imkânların varlığını gösterecek ve onları kullanmamızı sağlayacaktır.
Ama tüm bunları yapmış olmamıza rağmen başarıya giden yolda, yolunda gitmeyen bir takım durumlarla karşılaşılabilir ki, bu da çok doğaldır. Bu duruma hazırlıklı olmalı, hata veya yanlışların çıkabileceğini düşünmeli ve tam zamanında müdahale etmeliyiz. Yerinde yapılan müdahaleler zaman ve heves kaybını önleyecektir.
Son olarak da vazgeçmemeliyiz. Azim ve sabırla hareket etmeliyiz. Bu sayede başarının bizi bulmaması için hiçbir neden olamaz. Başarı asla tesadüf değildir.  Nice başarılara…

 Filiz Aslan
             filiz.aslan06@hotmail.com

Kaynak: www.gencgelisim.com