GÖRSELLER NASIL DAHA KOLAY ÖĞRENE BİLİRLER? Nasıl Öğreniriz?

SPOT: Öğrenme tarzı bir insanın bilgiyi en iyi nasıl alıp, anlayıp, hatırladığını gösterir. Farklı kişilik tiplerinin varlığı ve her kişinin pek çok yönden birbirinden farklı olduğu bilinmekte. Eğer hepimiz aynı olsaydık ne kadar sıkıcı olurdu bir düşünsenize.

Hepimizin sahip olduğu kişisel farklılıklarımız gibi çocuklarımızın da kendine özgü bir mizacı ve kişisel özellikleri, öğrenme için de özel kalıpları ve tercihleri vardır. New York Saint John’s Üniversitesi Öğrenim ve Öğretim Metotları Merkezi, Ulusal Öğrenme Laboratuarı ve diğer birçok üniversitelerin uzmanlarına göre birçok farklı faktör kişilerin öğrenme tarzını etkiliyor. Bilgiyi nasıl aldığımızı, depoladığımızı ve kullandığımızı belirliyor.
Bazı öğrenciler bir kavramı parçalara bölmeden tümden görmeye ihtiyaç duyarken; bazıları en iyi mantıksal adımlarla öğrenir ve yeni görevleri yapmak için kurallar isterler. Bazıları sessiz bir odada daha iyi öğrenirken, diğerleri arka planda sese ihtiyaç duyarlar. Çocuğunuzun öğrenme tarzı onun parmak izleri kadar özeldir. Onun gelişimini, tarzını, güçlü yönlerini ve zayıflıklarını yansıtır. Doğru veya yanlış öğrenme tarzı diye bir şey yoktur. Öğrenme tarzı sadece insanların farklı olma yollarından birisidir.
Yapılan araştırmalar, öğrencilerin yeni veya zor bir bilgiyi, kuvvetli yönleri aracılığıyla kendilerine sunulduğunda ve bu kuvvetlerini çalışma zamanlarında nasıl sermayeye çevireceklerini bildiklerinde daha iyi öğrendiklerini; kişisel öğrenme tarzlarına uygun ortamlarda daha fazla başarıya ulaştıklarını göstermektedir.
Şu da önemli bir gerçektir ki; çocuk görsel (veya farklı) metotla öğrenebilme yeteneğine sahipse, öğretmen tamamıyla işitsel yönde eğitim veriyorsa ve üstelik çocuğun güçlü yönlerini tanıyamamışsa, okul ile ilgili sorunlar artar. Hayal kırıklığı yerleşir ve öğrenme isteği çökebilir. Çocukların öğrenme tarzlarını keşfetmek, okulda ve hayatta başarılarının anahtarıdır.
Öğrenme Tarzlarının Gelişmesi
Bebekler fiziksel olarak gelişirken akıl ve duyguları ile birlikte öğrenme tarzları da aynı zamanda gelişim göstermektedir. Çocuklar, bebeklikten anaokuluna ve 1. sınıfa kadar ki süreçte; dokunsal olarak, yani her şeye dokunarak, hissederek, emekleyerek ve sizin özenle yerleştirdiğiniz dolaplarınızı boşaltarak öğrenmeye meyillidirler.
1. ve 2. sınıfta çocukların görsel yetenekleri gelişmeye başlar. Bu sebeple bu yaşlar okuma alıştırmalarının da başladığı yaşlardır. Görsel yetenekler 4. Sınıfa kadar tümüyle geliştirilemez. Bazılarının görsel yetenekleri ertelenebilir ki, bu da okumayı öğrenmede güçlüğe neden olabilir.
5. ve 6. Sınıflarda, bazı çocuklarda daha da geç olmakla birlikte işitsel yetenekleri daha güçlüdür.Görsel Öğrenme ve İpuçları
Çocuğunuz eğer:
·        Ona yapması gerekenlerin listesi veya yazılı talimat verildiğinde ödevini daha iyi yapıyorsa,
·        Yüzleri hatırlayıp isimleri unutuyorsa,
·        Bulunduğu ortamdaki küçük farklılıkları, detayları, yakınındaki kişilerin giysilerindeki ya da saçındaki değişiklikler gibi farklılıkları kısa sürede algılayabiliyorsa,
·        Yeni bir şey öğrenirken görsel materyallerden yararlandığında daha kolay ve daha kısa sürede algılayabiliyorsa,
·        Sakin oyunlar oynamayı, resim yapmayı ve resimli kitapları daha çok tercih ediyorsa
Çocuğunuzun öncelikli öğrenme sisteminin görsel olduğunu düşünebilirsiniz.

Görsel öğrenme yeteneğine sahip çocukların ve yetişkinlerin diğer ayrıcalıklarına bir bakalım:
·        Öğrendikleri konuları gözlerinin önünden geçen bir film şeridi gibi hatırlayıp, imgeleyebilirler,
·        Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler, karışıklıktan rahatsız olurlar,
·        Dağınık bir masada çalışamaz,  öncelikle kendilerine özgü bir düzen kurarlar,
·        Çantaları, dolapları daima düzenlidir,
·        Giysilerinin uyumlu olmasına, özelikle de renklerin uyumuna çok dikkat ederler,
·        Yazmayı sevmeseler de defterleri her zaman itinalıdır,
Bu özelikleri sayesinde evde aileleri, okulda öğretmenleri tarafından takdir edilirler. Daha da ötesi, pek fark edilmese de diğer öğrencilere göre daha fazla el üstünde tutulurlar, genelde sınıfı temsil eden ve örnek gösterilen öğrencilerdir.
Görsel Öğrenciler Nasıl Daha Kolay Öğrenebilir?
Görsel öğrenciler, sahip olukları bu güçlerini sermayeye dönüştürmelerini kolaylaştıracak bazı yöntemlere ihtiyaç duyarlar. İşte size evde yapacağı ödevlerinde ve çalışmalarında kullanabileceğiniz farklı metotlar:
·        Görsel öğrenciler anlatılanları sadece sözel olarak dinlemekten sıkılır ve tam olarak anlamlandıramazlar. Bilgiyi kendi anlayabilecekleri şekilde kaydedip, belki de renklendirip ve şematize ederek “kendileri için anlaşılabilir” hale getirmelidirler. Bunu yapabilmek için birkaç öneri:
ü     Tanımlama kartları; her konu için uygulayabilirsiniz. Örneğin biyoloji dersi için, kartın ön yüzüne öğrenmekte olduğunuz sistemin özeliklerini, tanımlarını yazarken, arka yüzüne renkli resimlerini, konu içinde geçen Latince ve yeni öğrenmiş olduğunuz kelimeleri, farklı renk bir kalemle de sizin için en zor gelen kısmını not edebilirsiniz. Belki de konuyla ilgili sorular çıkarıp kartın bir yüzüne soruları, bir yüzüne cevapları yazabilirsiniz. Bunu yaratıcı imgelemenizi de kullanarak geliştirip, diğer tüm derslere uyarlamanızı öneririm. Belki her ders için farklı renkler kullanmayı deneyebilirsiniz. Çünkü görsel öğrenciler renkleri ve bunları kullanmayı çok sever. Okumayı yeni öğrenenler için de alfabe harflerini bu yöntemle yazabilirsiniz. Üstelik bu küçük kartları çocuğunuz cebinde, çantasında istediği gibi yanında taşıyabileceği için, her yerde tekrarlama imkânı da bulacaktır.
ü     Sözel derslerde daha çok ezber gerektiğinden sıkıcı ve karmaşık olabilir. Bu anlatımları tablolar, grafikler haline getirip,  üzerlerine çocuğunuzun hatırlamasını kolaylaştıracak semboller ya da sevdiği bir karakteri de çizebilirsiniz. Özelikle, çocuğunuzun anlamakta zorlandığı konular üzerinde detaylı çalışabilirsiniz.

ü     Renkli yapışkan not kâğıtları, öğrencinin ödevlerini, tekrarlaması gereken yerleri işaretlemesi, belki de kafasına takılan ve o anda soramadığı bir soruyu not edebilmesi için faydalıdır. Çantasında boş yapışkan not kâğıtları bulundurmaya özen gösterin.

·        Televizyon izlemeyi kısıtlama; Görsel öğrenciler, görsel uyarımları sevdikleri için, tv izlemeye yatkındır. Yapılacak en doğru şey tv izleme süresini sınırlandırmaktır. Birlikte oturup tv izleyin ve program bittikten sonra çocuğunuzla program hakkında konuşun. İzlediklerinden neler öğrendiğinin farkına varmasını sağlayın. Bu alışkanlığı edinince, bir süre sonra tv izlemeyi sadece boşa zaman geçirmek olarak algılamayacak, öğrenebileceği şeyler olduğunu anlayacaktır. Zamanla, öğretisi olmayan programları elemeyi de öğrenmiş olacaktır.

·        Önemli noktaları işaretleme; ders çalışırken farklı renklerde kalemler kullanarak önemlileri işaretleme ve kategorize etme sevecekleri ve iyi sonuç veren bir tekniktir. Sayfayı resim olarak hatırladıklarından, renklere göre ayırım pratiklik sağlayacaktır. İşaretleme beynin sağ ve sol yarıkürelerinin düşünme yeteneklerini tamamlamasına yardım eder. Çünkü renk ve kodlama modelleri beynimizin iki tarafını da aktif hale getirir. Öğrenme tarzına aldırmaksızın, çocuğunuzu renkli işaretleme metodlarıyla çalışmaya yönlendirin.Yasemin ÖZKUL AYDIN
Kaynak: www.gencgelisim.com