DÜNYANIN EN ÇİRKİN ALİMİ
Tam adı Ebu Osman Amr b. Bahr b. Mahbub el Câhız el-Kinani'dir. "Câhız'' lakabı kendisine patlak gözlü olmasından dolayı verilmiştir.


 Küçük yaşında çok büyük bir ilim öğrenme arzusuyla yanıp tutuşan Câhız, gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğrendi. Geçimini sağlamak için de ticaretle ilgilendi. Çok iyi eserler yazdığı için Halife Me’mun tarafından Bağdat’a davet edildi ve bu dönemden itibaren vezirler tarafından korundu ve rahat bir hayat sürdü. Hayatının sonlarına doğru felç olan Câhız 869 yılı Muharrem ayında 95 yaşında vefat etti.

           Kısa boylu, patlak gözlü, ince boyunlu, kalın dudaklı, esmer tenli biri olmasına rağmen ilmî derinliği sebebiyle kendisini sevdirmiştir. 360’a yakın (kelam, mezhepler tarihi, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji konularında yazmış ve bu eserlerden günümüze sadece 25’e yakını ulaşmıştır) eser vermiş olan Câhız’ın çalışmalarından ve eserlerinden bazıları şöyledir;

·         Kendisi Zooloji ve antropoloji âlimi de olan Câhız hayvanları denek olarak kullanan ilk âlimdir.
·         Kendi düşüncelerini kullanarak hayvanları konuşturmak suretiyle eserler yazan ilk âlim Câhız’dır.Batı dünyasında ve bizde yanlış olarak bilinen 18. asır Fransız edebiyatçısı La-Fountaine’den çok önceleri hayvanlarla ilgili edebi eserini yazmıştır. Kitab el-Hayavan (Hayvanlar Kitabı) isimli kitabında 350'den fazla hayvanı edebi bir dille konuşturmuştur.

·         Câhız, ilk defa hayvan gübresinden amonyak elde etmeyi başarmıştır.
·         Besin zincirlerini ve dolaylı olarak toplulukların evrimini anlatan ilk kişi olmuştur.
·         Arap edebiyatına nesir alanında en önemli katkısı olan âlimdir.

BAZI ESERLERİ

·         Kitab'üz-Zer ve'n-Nahl (Buğday ve Hurma)
·         Kitab-üs Süraha ve'l-Hucana (Nesebi asil olan ve olmayanlar hakkında)
·         Kitab-üs Sudan ve'l-Bizan (Siyah ve beyaz ırklara dair)
·         Kitab-ül Bağl (Katır Hakkında)
·         Kitab-ül Maadin (Madenler Kitabı)
·         Kitab-un Nisa (Kadınlar Kitabı): Bu eserinde Câhız, kadınla erkek arasındaki farkları, her iki cinsin kendine has kabiliyetlerini ve benzerliklerini psikolojik yönden tetkik eder.
·         Kitab-ül Mesail: Kibir ve kıskançlık konularını işler.
·         Kitab-ül Hayavan (Hayvanlarla ilgili kitap): Câhız'in zooloji dalında
yazdığı en önemli eserlerinden birisi budur .

        Kendisi için şunu söylemiştir: ''Benden önce birçok kimse önemli mesafeler kattettiyse de, önemi yok, ben yavaş yavaş yürüyerek onların hepsini geçtim.”

KARİYER AVCISI
kariyeravcisi@gmail.com

Kaynak:www.gencgelisim.com