Zeka Türleri ve Uygun Meslekler


Zihinsel yetenek = Zeka olduğundan zeka ile meslekler arasında çok büyük bağlantı vardır. İşte aşağıdaki tablo size bu durumu açık şekilde anlatır.


Zeka Çeşitleri
Genel Özellikleri
Öğrenme Yolları
İlgi Duydukları Meslekler
1. Sözel (Dilsel) Zeka:
Dilini etkili olarak kullanabilir.
Söyleyerek, dinleyerek,  okuyarak ve görerek öğrenir.
Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat, Komedyen, ...
2. Mantıksal (Matematiksel) Zeka:
Sayılarla çalışmayı sever. Neden-sonuç ilişkisi kurarak yorumlamayı sever.
Sınıflayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
Bilim Adamı, Mühendis, Matematikçi, Ekonomist , Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Yargıç, ...
3. Görsel (Uzamsal) Zeka :
Haritaları, çizelgeleri, filmleri kolay okurlar, anlarlar.
Görselleştirme (resim, film, sunu-slayt- vb..)  ve hayal kurarak öğrenirler.
Ressam, Fotoğrafçı, Mühendis, Mimar, Gezgin, ....
4. Bedensel (Kinestetik) Zeka:
Vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanarak anlatmayı severler.
Dokunarak, yaparak ve hareket ederek öğrenirler.
Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, Balet, Pandomimci, Cerrah, ..
5. Müziksel (Ritmik) Zeka:
Melodileri, sesleri ve ritimleri severler.
Müzik eşliğinde, ritim ve melodiyle  öğrenirler.
Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu,..
6. Kişiler Arası (Sosyal) Zeka:
Çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever.
Paylaşarak,  çevresindekilerle işbirliği yaparak ve karşılaştırarak öğrenirler
Öğretmen, Rehber Uzman, Psikolog, Siyasetçi, Doktor, İşadamı, ...
7. Kişisel (İçsel) Zeka:
Kendi duygu ve düşüncelerinin, yeterliklerinin farkına varabilmedir.
 Kendi başlarına, kendi hızında, kişisel becerilerini kullanarak öğrenirler.  Kendi başlarına çalışmayı, başarmayı severler. 
Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikoterapist, ...
8. Doğacı  Zeka :
Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve onlarla ilgilenir.
Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler.
Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci, ...

Kaynak: Çekim Gücü İle Başarı / Akis Kitap

Dahi Beyin Blog