Beyin Nasıl Öğreniyor?
Beynimiz dikey olarak iki ana bölümden oluşur ve kalıcı öğrenme bu ikisinin kullanılmasıyla gerçekleşir. Günümüzde başarılı insan, beyninin her iki yarısını da etkili bir şekilde kullanabilen ve gerektiğinde birinden diğerine kolaylıkla geçebilen insan olarak değerlendiriliyor artık. Beyin hücreleri arasındaki bağlantıları gelişmemiş insanlar, beyinlerine ne kadar bilgi yığmış olurlarsa olsunlar düşünce-muhakeme-akıl yürütme becerileri gelişmemekte, bu yüzden de eğitilmiş sayılmamaktadır.

        
Bilindiği gibi beynimizin sol lobu daha çok matematik, dil, sayılar, konuşma, analiz ağırlıklıdır. Mantıkla hareket eder, statiktir, detaycıdır.

Sağ beyin ise hayal gücü, renkler, sanat, ritim, boyut, bütünü görme ağırlıklıdır. Sağ beyin, sol beyne göre daha çabuk ve etkili öğrenir. Mucitlerin ve sanatçıların çoğu ağırlıklı olarak sağ beyinlerini kullanır.

Kısaca, sağ beyin yaratıcılığı, duygusallığı, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algılamalara daha yatkın çalışırken; sol beyin mantıklı, sistematik ve analitik düşünmeye, yazı ve sayılara, ölçme-değerlendirme ve eleştirmeye daha yatkın olarak çalışmaktadır.

Şu gerçeği de belirtmek de fayda vardır: Sol ve sağ beyin birbirini tamamlayan ve birbiriyle sürekli iletişim halinde bulunan iki bölümdür. Elinizdeki bilgiyi (sol lob)  hayal gücünüzle (sağ lob) işlediğinizde üretkenlik başlamış demektir.

Bilgileri hafızaya alırken sağ ve sol lobu birlikte kullandığımızda bilginin daha kalıcı hale geldiği görülmektedir. Öğrenci bilgileri hafızaya alırken hayal gücünü, renkleri devreye soktuğunda bilgi daha kalıcı duruma gelecektir.

Bir kuşun uçabilmesinin iki kanatla mümkün olması gibi, etkili öğrenme için beyin loblarının her ikisinin dengeli gelişimine ihtiyaç vardır. Kitap okurken genelde her iki lob birlikte koordineli bir şekilde çalışmak zorunda kaldığından kitap okumak beyin loblarının dengeli gelişiminde en faydalı faaliyetlerdendir. 

Kaynak: Çekim Gücü İle Başarı / Akis Kitap

Dahi Beyin Blog