Ünlülerden Yaşamaya DairLa Bruyere
Pek az kimse, bir vakitler genç olduklarını ve gençliğin zevk ve eğlencelerinden zorlukla vazgeçtiklerini düşünürler. Uyuşuk oldukları veya kendilerine hakim oldukları için gençlere mahsus uğraşılardan vazgeçince, gençliklerini saklayanları eleştirmeye başlarlar. Bu şekilde bir hareket,bazı kimlerin, sahip olamadıkları bir malı başkalarının da elde edememesini istemeleri gibi “güzel yaşam” ilkesine ters bir durumdur.

İnsanlar görevlerini yapmanın onları mutlu edeceğini ve esasen mutlu olmanın bir vazife olduğunu öğrenmiş olsalardı, dünyanın vaziyeti bugünkünden çok daha iyi olurdu. Bir insanın mutlu olması başkasının da mutlu olmasını kolaylaştıran en mühim güzel hayat reçetesidir.

Stuart Chese
Hayatta bazen gerçekten yaşadığımızı, bazen ise yalnız olduğumuzu hissederiz. Acaba “yaşamak nedir?” diye kendimize soruyor muyuz?
Sevgi bana hayat veriyor, sanat bana hayat veriyor.

Ve dünya bana hayat veriyor. Sevdiğim veya sevmediğim şeyler, yaşamakla sadece hayatta olmanın arasındaki farkı gösteriyor. Yüksek bir hedefin peşinde koşarken yaşıyorum da, yapacak hiçbir şeyim olmadığı zaman sadece hayatımı dolduruyorum.

Alex Carrel
Her gün içten gelen bir aşkla dua edersiniz yaşayışınızın bütün bütün değiştiğini sezersiniz. Dua bütün davranışlarımızdan silinmez izler bırakır. Devamlı bir huzur ve iç ferahlığı yaratır. İç hayatlarını bu şekilde zenginleştiren insanların derin bir özelliği onların hayata güzel bakması ve güzel yaşamak istemesidir. 

Onların şuurlarının derinliklerinde sönmez bir ışık parlar ve kendi içlerini aynadaki kadar berrak görürler. Faydasız bencillikleri, boş gururları, korkuları hasislikleri ve hataları bu ışık altında aranır. Manevi bağlantı duyguları ve düşünce zenginliği gelişir. Böylece yaşamları iyilik, doğruluk ve mutluluk ülkesine doğru yollanır.

Adem Suad
ademsuad@gmail.com
Dahi Beyin Blog