KARAR VERMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?


Başarılı bir öğrenci, hızlı karar vermenin câzibesine kapılmaz. Başarılı öğrenci, kararlarının her zaman bir ilkeye dayanmasına dikkat eder. Bu anlamda bir karar, “Uygulamaya geçilmedikçe” karar değil, sâdece iyi niyet girişimidir. Öyleyse karar verirken doğru seçimi yapmak için atılacak olan adımlar şunlar olmalıdır:


·         Hangi ilke temelinde karar verileceğinin belirlenmesi,
·         Karar vermek için gerekli bütün verilerin toplanması,
·         Mevcût verilerin çözümlenmesi,
·         Alternatif çözümlerin ve çözüm yollarının tanımlanması,
·         Her alternatifle ilgili ihtimâllerin araştırılması,
·         Alternatiflerin birbiriyle kıyaslanması,
·         Alternatiflerden birinin seçilip gereğinin yapılması,
·         Kötü de olsa bir karar almanın, kararsız kalmaktan daha iyi olduğunun bilinmesi,
·         Baskı altında karar almamamız gerektiğinin de aslâ unutulmaması,
·         Üzüntülü ve endişeli olduğunuz zamanlarda dinlenmeniz gerektiğini unutmamak,

·         Sorunlarınızı bir süre akışına bırakarak, dışarıdan seyretmeniz ve sular durulduktan sonra karar vermeniz gerektiğinin unutulmaması.

*
M. Hakan Alşan