Vaktin Maksimum Fayda İçin Kullanılmasını Engelleyen Unsurlar

  • Mükemmeliyetçilik: Mükemmeliyetçi bir insan, işler yolunda gitmediğinde panik içinde bir hayal kırıklığına uğrar.
  • Erteleme: Ertelemek, tamamlanması ya da yapılması gereken bir işi yapmaktan kaçmaktır. Ertelenen her ne varsa, ertesi gün daha büyük sorunlarla karşınıza çıkar. Ertelenen her işi, diğer işleri de etkileyeceğinin unutulmaması gerekir.
  • Aşırı kendine güven: Fazla kendine güven, bir boşvermişçilik davranışına dönüşebilir. Her şeyin kontrolü altında olduğuna inanan insan, vaktini olumsuzluklara boğar.
  • Kendine güvensizlik ve yüksek kaygı: her insan zaman zaman performansından şüphe eder, yaptığı işlerden emin olamaz. Ancak bu durum, çok yoğun halde ise, kişiyi engelleyici bir hale gelir. Kendine güven duygusunu zedeler, kaygıları besler.
  • Hafife almak: İşlerin hafife alınması, bu işlerin aksamasına ve zamanın verimliliğinin düşmesine sebep olur.
  • Vaktin maksimum fayda için kullanılmasıyla ilgili önyargılar: Bazı insanlar zamanın maksimum kullanımı ilkesini reddebilirler. Ancak verimsizliklerinin asıl sebebinin bu olduğunun farkında bile değillerdir.
Niyazi Fırat Eres
Dahi Beyin Blog