Tanrı İçin Ne Dediler?

Tanrı'nın varlığı veya yokluğunu kavramamız konusundaki en büyük gücümüz olan akıldan, yani düşünürlerden derlediğimiz ufak bir yazı.
"Şu dünyayı tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: “bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?"


Arthur Schopenhauer


"Cahildim, dünyanın rengine kandım."


Neşet Ertaş
Bu âlemi gören sensin
Yok gözünde perde senin
Haksıza yol veren sensin
Yok mu suçun burda senin

Kâinatı sen yarattın
Her şeyi yoktan var ettin
Beni çıplak dışar attın
Cömertliğin nerde senin

Evli misin ergen misin
Eşin yoktur bir sen misin
Çarkı sema nur sen misin
Bu balkıyan nur da senin

Kilisede despot keşiş
İsa Allah'ın oğlu demiş
Meryem Ana neyin imiş
Bu işin var bir de senin

Kimden korktun da gizlendin
Çok arandın çok izlendin
Göster yüzün çok nazlandın
Yüzün mahrem ferde senin

Binbir ismin bir cismin var
Oğlun kızın ne hısmın var
Her bir irenkte resmin var
Nerde baksam orda senin

Türlü türlü dillerin var
Ne acaip hallerin var
Ne karanlık yolların var
Sırat köprün nerde senin

Âdemi sürdün bakmadın
Cennette de bırakmadın
Şeytanı niçin yakmadın
Cehennemin var da senin

Veysel neden aklın ermez
Uzun kısa dilin durmaz
Eller tutmaz gözler görmez
Bu acaip sır da senin.

Aşık Veysel"Zaman ve sonsuzluk gibi kavramları anlamamıza ihtimal bile yokken varlığına gerçekten inanmamızı nasıl bekliyorsun?"


Pain of Salvation'ın Vacori dei parçasından
"Kendi adıma konuşursam, insanlığın mı Tanrı'yı, yoksa Tanrı'nın mı insanlığı yarattığına kafa yormayı bırakalı çok uzun zaman oldu."

Fyodor Dostoyevski


"İnsanlık, tanrıları kendi yansımasından yaratırken yalnızca suretini değil, kendi yaşam tarzını da göz önünde tutar. "

Aristoteles"Herhangi bir şeye inanan birisini ikna edemezsiniz, çünkü inançları kanıta değil, inanmaya duydukları köklü ihtiyaca dayanır."

Carl Sagan


Şüphesiz ki, akıl; Tanrı'nın 'var olması gerektiğinin' en büyük işaretidir. Tanrı'ya ne anlamlar yüklediğimizin hiç bir önemi yoktur. Önemli olan Tanrı'nın bize ne anlamlar yüklediğidir. 

Hiç bir şeyin kavranamadığı bu evrende Tanrı'yı kavramak ihtimaller dahilinde bile değildir. Sizin için Tanrı Allah'tır, onun için Tanrı Evren'dir, bunun için ise Tanrı 'yokluk'tur.

Aklın ve aşkın olduğu bu evrende Tanrı, önemsenemeyecek kadar küçük bir detaydır. Ayrıca unutmayın, tek korkulması gereken şey yalanlardır. Tanrı, korkulacak kadar aciz, boş ve aptalca bir kavram değildir.


M. Endülüs Özbay


muhammedendulus@gmail.com